Webinar: CRM primjeri uspješnih poduzeća2018-11-20T09:22:23+00:00

Besplatni webinar: CRM primjeri uspješnih poduzeća

Na ovom 45 min. webinaru prezentiramo glavne prednosti i nadogradnje koje rezultiraju boljim poslovnim rezultatima i organizaciji.

Teme:

  • CRM organizacija kartice kupca
  • Bilježenje svakodnevne prodajne operative u cilju bolje organizacije
  • Mobilni pristup – organizacija kupca na terenu
  • Automatska izrada ponuda i drugih dokumenata (ugovori, servisni nalozi, itd)
  • Povezanost sa drugim sustavima (ERP, IP telefonija, web stranica)
  • Izvješča za bolje odluke
  • Modul planer resursa (menadžiranje montažnih, servisnih, razvojnih kapaciteta, ljudskih resursa itd.)
  • Projektni menadžment, Gantogram
  • Ostalo. Pitanja. Izazovi.

Termin webinara: utorak, 27.11.2018, u 09.00 sati
Trajanje: 45 minuta
Lokacija: Na internetu uz jutarnju kavu

Prijavni obrazac