/, Podrška, Primjeri uporabe/Pregled Intrix meni bara i kratke korisničke upute

Pregled Intrix meni bara i kratke korisničke upute

1. Početak rada u Intrix CRM sustavu

Intrix je vrlo jednostavan i pristupačan web sustav. Pogledajte kratke upute:

Slika 1 prikazuje osnovno sučelje Intrix CRM sustava.

pocetak-rada

Slika 1

Na slici su brojevima od 1 do 8 označena osnovni elementi u Intrix CRM sustavu. Elementi su uz brojeve navedeni i pojašnjeni u nastavku.

pocetak-rada-info

Elementi pod brojevima 4 i 6 su prisutni prilikom odabira bilo koje opcije u Intrix CRM-u, no mogu se sakriti ukoliko ometaju korisnika i to pritiskom na gumb u gornjem desnom kutu elementa pod brojem 4.

2. Unos objekata

2.1. Dodaj poduzeće

dodaj-poduzece

Slika 2

Kako bi dodali novo poduzeće, potrebno je u osnovnom izborniku odabrati Podaci te u pomoćnom izborniku odabrati Poduzeća. Klikom na gumb Dodaj otvara se forma prikazana na slici 2. Slika 2 sastoji se od 3 dijela: prvi dio prikazuje karticu Osnovne informacije i na toj formi se upisuju osnovni podaci o poduzeću koje želite dodati, drugi dio prikazuje karticu Ostalo na kojoj upisujete neke dodatne podatke o poduzeću (primjerice djelatnost), a treći dio prikazuje karticu Karta na kojoj je prikazana lokacija poduzeća.

Prvi dio slike razdijeljen je na tri dijela: u prvom dijelu unosite podatke o poduzeću, u drugom možete dodati podsjetnik vezan uz to poduzeće i taj podsjetnik će, ovisno o vašem izboru, biti dostavljen putem e-maila ili SMS poruke. Treći dio je vezan uz dodjelu korisničkih prava; možete odrediti tko sve može uređivati i čitati unesene podatke. Po unosu svih željenih podataka, klikom na gumb Spremi se podaci pohranjuju. Ukoliko kliknete na Spremi i dodaj spremiti će se Vaš trenutni unos, ali će se istovremeno otvoriti i forma za unos nove stavke.

2.2. Dodaj kontakt

dodaj-kontakt

Slika 3

Kako bi dodali novi kontakt, potrebno je u osnovnom izborniku odabrati Podaci te u pomoćnom izborniku odabrati Kontakti kao što je prikazano na slici 3. Klikom na gumb Dodaj otvara se forma prikazana na slici 4.

novi-kontakt

Slika 4

Prvi dio slike 4 prikazuje karticu Osnovne informacije. U toj kartici popunjavate polja sa informacijama o kontaktu. Također kontaktu se može pridružiti i podsjetnik te korisnička prava na isti način kako je to opisano u poglavlju Dodaj poduzeće i prikazano na slici 2.

Drugi dio slike prikazuje karticu Ostalo na koju se unose dodatne informacije o kontaktu (primjerice datum rođenja). Podaci koji su vezani uz poduzeće u kojem kontakt radi se popunjavaju automatski pri odabiru poduzeća u kartici Osnovne informacije.

Po unosu svih željenih podataka, klikom na gumb Spremi se podaci pohranjuju. Ukoliko kliknete na Spremi i dodaj spremiti će se Vaš trenutni unos, ali će se istovremeno otvoriti i forma za unos nove stavke.

2.3. Dodaj poslovnu priliku

dodaj-poslovno-priliko

Slika 5

Kako bi dodali novu poslovnu priliku, potrebno je u osnovnom izborniku odabrati Podaci te u pomoćnom izborniku odabrati Posl. prilike kao što je prikazano na slici 5. Klikom na gumb Dodaj otvara se forma prikazana na slici 6.

Pri dodavanju nove poslovne prilike moguće je povezati poslovnu priliku s nekim već dodanim poduzećem i već dodanim kontaktom. Unošenjem datuma upravljate trajanjem te poslovne prilike. Kako poslovnu priliku ne bi propustili, moguće je dodati podsjetnik i samo nekim korisnicima dati korisnička prava. To se dodaje na isti način kako je to opisano u poglavlju Dodaj poduzeće i prikazano na slici 2.

Po unosu svih željenih podataka, klikom na gumb Spremi se podaci pohranjuju. Ukoliko kliknete na Spremi i dodaj spremiti će se Vaš trenutni unos, ali će se istovremeno otvoriti i forma za unos nove stavke.

nova-poslovna-prilika

Slika 6

2.4. Dodaj zadatak

dodaj-zadatak

Slika 7

Kako bi dodali novi zadatak, potrebno je u osnovnom izborniku odabrati Podaci te u pomoćnom izborniku odabrati Zadaci kao što je prikazano na slici 7. Klikom na gumb Dodaj otvara se forma prikazana na slici 8.

novi-zadatak

Slika 8

Pri dodavanju novog zadatka moguće je povezati zadatak s nekim već dodanim poduzećem i već dodanom poslovnom prilikom. Isto tako, moguće je dodati i projekt ili reklamaciju ukojiko je zadatak vezan uz njih. Kako zadatak ne bi propustili, moguće je dodati podsjetnik u kojem je moguće podesiti koliko vremena prije roka podsjetnik treba stići korisniku. Također, moguće je nekim korisnicima dati korisnička prava. To se dodaje na isti način kako je to opisano u poglavlju Dodaj poduzeće i prikazano na slici 2.

Po unosu svih željenih podataka, klikom na gumb Spremi se podaci pohranjuju. Ukoliko kliknete na Spremi i dodaj spremiti će se Vaš trenutni unos, ali će se istovremeno otvoriti i forma za unos nove stavke.

3. Pregled unesenih podataka

Sve unesene stavke možete pregledavati. Osnovni pregled (u obliku liste) nalazi se na svakoj kartici kao što je prikazano na slici 1 (element pod brojem 7). Klikom na pojedinu stavku, otvara se pregled stavke prikazan na slici 9.

pregled-unesenih-podataka

Slika 9

Slika 9 prikazuje pregled poduzeća. Na slici su brojevima od 1 do 5 označeni osnovni elementi u pregledu unesene stavke. Elementi su uz brojeve navedeni i pojašnjeni u nastavku.

1- Izbornik u kojem se nalaze opcije za rad s podacima vezanim uz stavku (moguće je gledati povijest promjena podataka o stavki, izvesti podatke u MS Word ili Excell…)

2 – Pregled podataka po karticama (Osnovne informacije, Ostali (dodatni) podaci o stavci i pregled lokacije na karti)

3 – Stavku je moguće urediti, tj. promijeniti podatke
Klikom na gumb Uredi otvara se forma za unos podataka (o unosu podataka pročitajte u 2. poglavlju)

4 – Svi dodatni objekti vezani uz stavku koja se pregledava dostupni su putem ovog izbornika. Odabirom određene vrste objekta (npr. Kontakti) ispisane su sve stavke odabranog objekta.

5 – Povezane objekte moguće je dodati pritiskom na gumb Dodaj

Autor: |2017-05-15T19:46:29+01:0019.01.2016|Mala škola CRM, Podrška, Primjeri uporabe|