Serija webinara: Uzmite zalet za novu utrku2020-04-29T19:21:56+01:00

Povremeno je potrebno napraviti korak natrag kako bismo mogli napraviti dva koraka naprijed. Trenutačni gospodarski izazovi su također i prilike da se pripremimo za novu utrku na tržištu kad se ponovno tržište pokrene. Upravo zato smo Vam u Interi pripremili seriju besplatnih webinara, gdje smo Vam dali brojne savjete i preporuke za prodaju, vođenje projekata, servise, marketing i internu komunikaciju. 

Sa CRM sustavom do organizirane baze klijenata, potencijalnih klijenata, upita i jednostavnog planiranja aktivnosti

Projektno vođenje – učinkovito vođenje projekata i planiranje zaduženja

Servisi, podrška i reklamacije ( ticketing, elektronsko potpisivanje itd.)

Učinkoviti marketing s pripremom ciljnih segmenata, povezivanje sa mailing sustavima, tisak naljepnica, povezivanje sa MA, web stranicom, izvještaji o uspješnosti

Budite mobilni s mobilnom aplikacijom Intrix za Android i iOS

Korisnosti povezivanja sa ERP-om

Moguća rješenja i nadogradnje Intrix sustava