CRM za bolje rezultate prodaje

Od upita, ponuda i pratećih aktivnosti do još uspešnijih poslova. Prodajte pametnije sa Intrix CRM sistemom.

Intrix CRM

Testirajte 30 dana. Besplatno.

Klikom na „Započni besplatnu probnu verziju“ prihvatam uslovi korišćenja i politikom privatnosti.

Kako prodavati pametnije sa Intrix CRM sistemom?

CRM sistem prilagođen po Vašoj meri sadrži tačno ono što Vam je potrebno – ništa više ništa manje.

Uredite svoju bazu klijenata

Detaljan pregled klijenta, kupaca i svih kontakt osoba na jednom mestu uštedeće vreme Vama i Vašim kolegama.

Bolja realizacija poslovnih prilika

Efikasnim praćenjem i zaključivanjem prodajnih mogućnosti povećaćete broj uspešno realizovanih poslova.

Transparentne aktivnosti

Kalendar i planer vam pružaju transparentan 360° pregled nad sastancima, njihovim zapisnicima ali i planom sedmičnih aktivnosti članova prodajnog tima.

OSNOVNE FUNKCIONALNOSTI

Play Video

360° pogled na Vaše klijente

Intrix CRM omogućava pogled na klijente od 360° i pregled svih prodajnih aktivnosti na jednom mestu. Za svakog klijenta posebno možete pratiti sve važne informacije koje ste vi ili vaše kolege zabeležili. Vaši zaposleni će uspostaviti odlične poslovne odnose sa klijentima jer su sve ključne informacije uvek pri ruci.

Unos novih klijenata nikada nije bio brži i jednostavniji

Intrix CRM ima uključenu integraciju dostupnih podataka iz Dun & Bradstreet. Pored kontakt podataka, jednim klikom možete dobiti kontakt i finansijske podatke željene kompanije za Hrvatsku, Sloveniju, BiH i Srbiju. Unos novog klijenta u Intrix CRM nikada nije bio brži i jednostavniji.

Play Video
crm prodajni levak
prilike kanban
crm follow up aktivnosti

Podrška prodajnom procesu

Prijem upita ili prodajnih prilika

U Intrix CRM sistemu možete upravljati Vašim prodajnim procesom: od prvog kontakta sa kupcem do konačne prodaje. Tu su i post-prodajne aktivnosti. U svakom trenutku imate kompletan pregled svih vaših prodajnih prilika/upita i lako možete videti u kojoj fazi je određena poslovna prilika.

Prateće aktivnosti

Poziv po poslatoj ponudi, usaglašavanje datuma za pregled kod stranke. Ko je, kada i o čemu razgovarao sa klijentom? Podsetnici na najvažnije aktivnosti. S obzirom da se proces prodaje i aktivnosti mogu automatizovati (automatski podsetnik kod poslate ponude).

Follow-up aktivnosti

Poziv po poslanoj ponudi, usuglašavanje datuma za pregled kod stranke. Tko, kad i što je razgovarano sa klijentom? Podsjetnici na najvažnije aktivnosti. Obzirom na prodajni proces i aktivnosti mogu biti automatizirane ( automatski podsjetnik kod poslane ponude).

Uspešna organizacija aktivnosti

Kalendar

Kalendar aplikacije Intrix Vam omogućava da pratite i odredite prioritet vaših aktivnosti i aktivnosti vaših kolega. Nudi mnogo više od standardnih kalendara, jer pomoću njega možete pratiti različite aktivnosti: sastanke, pozive, zadatke, dogovore, napomene itd. U isto vreme, možete imati uvid u rasporede vaših kolega što vam omogućava da efikasno pratite prodajni tim i olakšava vam potragu za zajedničkim slobodnim terminima.

Planer

Upisivanje i planiranje zauzetosti saradnika, službenih vozila ili prostorija je čisti užitak sa planerom. Jednostavno planirate sastanke, servise i radne naloge Vašem timu.

Play Video
Play Video
crm Segmentacija i priprema ciljnih grupa
crm Praćenje uspešnosti upita

Marketinški procesi

Segmentacija i priprema ciljnih grupa

Kroz filtere prilagodite segmente i na taj način napravite spisak adresa ciljnih grupa po svojoj meri.

Mailing liste, štampanje na etiketama i kovertama

U Intrix CRM sistemu možete pripremiti etikete i koverte za primaoce, koje su spremne za štampanje. Uz opciju povezivanja na sisteme za slanje pošte, vaš marketing će biti još efikasniji.

Praćenje uspešnosti

Svaki upit koji dobijete možete povezati sa marketinškom kampanjom i na taj način pratiti uspešnost kampanje.

Reklamacije i servisi

Praćenje zahteva i „ticketing“

U svakom trenutku imate tačan pregled nad neodrađenim, raspoređenim i zaključenim zahtevima.

Planer za raspored servisera

Planiranje i praćenje servisa sa planerom ne može biti jednostavnije. Iz punog koša neraspoređenih servisa jednostavno rasporedite servisne zahteve serviseru, na određeni datum.

Elektronsko potpisivanje

Za najzahtevnije omogućujemo i štampanje servisnog naloga u PDF-u i elektronsko potpisivanje na mobilnom aparatu. Za digitalizaciju i poslovanje bez papira.

Play Video
planer crm
Play Video
Play Video

Izveštaji

Odlični izveštaji Vam u svakom trenutku omogućavaju tačan pregled stanja i najbolju podršku za odlučivanje. Takođe postoji mogućnost izrade izveštaja po vašoj meri, podesimo i automatiku slanja izveštaja npr. na nedeljnoj bazi na mail, ili povežemo se sa BI, ili izveštaje prikazujemo na ekranima u kancelariji – Vi odlučujete

Projektno vođenje

Podrška internim i vanjskim projektima.

Za svaki projekat možete definisati projektni tim, dodeliti zadatke i rokove, beležiti prihode i troškove, pratiti potrebno vreme (za obavljanje zadataka), čuvati dokumentaciju itd.

Planer.

Potpuni pregled i raspored svih vaših resursa na jednom mestu. Pregledno i jednostavno. Upravljajte različitim resursima kao što su zaposleni, vozni park, prostorije, oprema i slično. Planer je usko povezan sa svim vašim podacima u CRM (servisi, projekti) i prikazuje zauzetost svih vaših resursa na jednom mestu.

Finansijski nadzor projekata.

Potpuna kontrola nad prihodima i rashodima je osnova za pravovremene odluke.

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
mobilni crm sustav
Play Video
Play Video

Mobilna aplikacija

Mobilna aplikacija Intrix za Android i iOS potpuno prilagodljivo, korisničko mobilno iskustvo.

Jednim klikom pristupate informacijama o svojim klijentima, skenirate i dodajete vizitku klijenta, beležite novi sastanak, podsetnik, možete naći zadnji zapisnik sa sastanka ili prikačiti fotografiju snimljenu vašim mobilnim telefonom.

Skener vizitki

Identifikacija poziva

Fotografisanje

Elektronsko potpisivanje

podsjetnici aktivnosti sms push e-mail

Podsetnici

Možete dodati podsetnike na sve važne zadatke u Intrixu. Na taj način Intrix će vas dodatno podsetiti putem SMS-a, e-maila ili push poruke u mobilnoj aplikaciji.

vecjezicnost crm

Višejezičnost (SLO / HR / EN / DE)

Osim na srpskom jeziku Intrix CRM je moguće koristiti i na slovenačkom, hrvatskom, engleskom i nemačkom jeziku. Ukoliko imate međunarodnu kompaniju, svaki korisnik može aplikaciju koristiti na željenom jeziku.

Ograničenje pristupa i korisnička prava crm

Ograničenje pristupa i korisnička prava

Svakom korisniku CRM aplikacije dodelimo potrebna korisnička prava. Administrator ima sva prava, osnovni korisnik može imati prava npr. bez mogućnosti izvoza podataka. Korisničke grupe, prava i ograničenja odredimo u celosti po Vašoj meri.

Ukoliko želiš više informacija
ili prezentaciju rešenja

BRIGITA KOVAČEVIĆ
INTRIX CONSULTANT

POVEZIVANJA

Logotipi raznih ERP provajdera sa kojima Intrix ima aktivne veze

Povezivanje s ERP-om

Intrix je moguće povezati sa različitim ERP sistemima, kao što su Pantheon, SAOP, MS Navision, SAP, Largo, Vasco, E-računi itd…

Moguće su napredne integracije po vašoj meri… Standardna integracija podrazumeva dvosmernu sinhronizaciju kompanija i kontakata, jednosmerni prenos ponuda i narudžbenica, te jednosmerni prenos finansijskih podataka iz ERP sistema u Intrix.

Povezivanje sa mailing sistemima

Intrix se može povezati i sa različitim marketinškim programima, koji se koriste za masovno obaveštavanje kontakata i automatizaciju marketinga.

Veza s masovnim programima za e-poštu (MailChimp, Mailer Lite, Sendinblue, Campaign Monitor) je dvosmerna, tako da u Intrixu možete pratiti i rezultate kampanje (statistike).

mailing sustavi mailchimp mailerlite squalomail
marketing automation sales manago slack netresults intercom

Povezivanje sa marketinškim sistemima

Intrix API može da komunicira sa automatizacijom marketinga, sistemima komunikacije i izveštavanja. Nova prilika se može automatski stvoriti iz MA sistema kada osoba u MA sistemu dostigne definisani nivo u prodajnom levku (sales qualified lead). U sistemu Slack poruka se može automatski poslati sa CRM-a timu kada prodaja stekne novi po

Povezivanje sa IP telefonijom

Intrix CRM je povezan sa različitim IP centralama: Avaya, Centreks, Alstar, Asterisk, Cisco, MI Switch, Megatel. Veza radi i za dolazne i za odlazne pozive. Kada se uputi dolazni poziv, Intrix automatski prepoznaje kontakt, otvara karticu kupca i nudi unos sadržaja za poziv. Odlazne pozive možete upućivati klikom na telefonski broj u Intrixu, koji inicira poziv na razmeni, a ujedno se otvara obrazac za unos sadržaja poziva.

ip telefonijom crm povezivanje
crm kalendar outlook google calendar

Povezivanje sa drugim kalendarima

Da li želite podatke iz Intrix-a koristiti i u svom najdražem kalendaru?

Intrix se može povezati sa različitim kalendarima preko standardnog iCal-a. To znači da Intrix kalendar možete jednostavno povezati sa MS Outlook kalendarom, Google Calendar-om i drugim kalendarima.

Povezivanje sa WEB stranicom

Ukoliko imate na vašoj web stranici obrazac za upite, povežite ga sa Intrixom. Svi podaci se sa web obrasca automatski prenose u Intrix CRM – kao novi kontakt ili nova prilika. U istom koraku, se može kreirati aktivnost za dodeljenu odgovornu osobu kako se u konačnici ne bi zaboravilo na upit.

web obrazac crm
crm api

Intrix CRM API

Intrix CRM podržava namenske API interfejse (Application Programming Interface) za integraciju sa drugim programskim rešenjima. Pomoću API-a je Intrix moguće povezati sa bilo kojom drugom aplikacijom.

Intrix API se prilagođava u zavisnosti od različitih poslovnih procesa.

PROŠIRENJA CRM

Prikaz klijenata na zemljiovidu

Prikaz klijenata na mapi

Posete klijenata lako planirate pomoću mape, koja Vam omogućuje prikaz klijenata zavisno od lokacije, sastanak dodate neposredno i na mapi.

Unos zauzetosti vozila

Uz unos zauzetosti tima na planeru, vrlo lako dodate još i zauzetost službenih vozila, opreme ili kancelarija.

ponudbe pogodbe kreiranje

Kreiranje dinamičnih dokumenata

Priprema ponuda, ugovora, putnih, radnih i servisnih naloga neposredno u PDF ili DOC.

elektronski potpis

Elektronsko potpisivanje dokumenata

Radni nalog na mobilnoj aplikaciji ispunjen i potpisan i tako je spreman za konačni obračun. Bez papira.

hrm crm
Unos kadra u HRM

Sa HRM modulom lako vodite evidenciju zaposlenih, zdravstvene preglede i svu potrebnu dokumentaciju.

SMS obavještavanje

Zajedničko SMS obaveštavanje

Kupce možete obavestiti o svojoj ponudi, isporuci ili statusu zahteva za prodaju / usluge putem SMS poruka. U zavisnosti od definisanog procesa, SMS obaveštenja se takođe mogu automatizovati.

Intrix je za svakoga

DIREKTOR

Sa Intrixom ćete imati detaljan pregled nad svim prodajnim, projektnim i marketinškim aktivnostima te procesima podrške u Vašoj kompaniji. Uz korišćenje naprednih izveštaja dobićete odličnu podlogu za strateško odlučivanje.

MENADŽER PRODAJE

Pomoću Intrixa ćete moći pratiti popunjenost i planirati aktivnosti prodajnog tima na zajedničkim kalendarima. Precizno praćenje levka prodaje i statusa svake prodajne mogućnosti, kao i lagan prenos zadataka, će vam dati potpuni pregled prodajnog stanja.

PRODAVAC

Sa Intrixom će se svi podaci o kupcima i aktivnostima iz poglavlja, proračunskih tabela, beležnica i raznih kalendara organizovati na jednom mestu. Više ne gubite vreme u potrazi za podacima, jer su oni dostupni bilo gde i bilo kada, čak i u pokretu – u mobilnoj aplikaciji.

Šta je CRM, CRM sistem, CRM program, CRM aplikacija?

Svaka kompanija na neki način vodi podatke o svojim klijentima. Neke od njih podatke svojih kupaca znaju napamet, neke ih zapisuju u beležnice, a neke vode elektronske tabele. Sve ovo već predstavlja određeni oblik CRM (Customer Relationship Management: upravljanje odnosima sa klijentima). Pošto svaki od navedenih pristupa praćenju klijenata ima značajne nedostatke, razvijaju se kompjuterski sistemi, posebno dizajnirani za rad sa klijentima. CRM sistem nam pomaže da pridobijemo nove klijente i podignemo nivo zadovoljstva postojećih korisnika, zbog čega će se klijenti rado vraćati na naša prodajna mesta ili naručivati naše usluge.

Zašto nam je potreban CRM sistem?

Ako se vratimo na početak i postavimo vam nekoliko pitanja, brzo će vam biti jasno zašto je ovakav sistem potreban. Kako ćete znati o čemu je vaš kolega prije godinu dana razgovarao sa klijentom? Ko radi na kom upitu i u kojoj je fazi? O čemu je kolega juče razgovarao sa kupcem preko telefona? Koliko vam je vremena potrebno za slanje novogodišnjih čestitki poslovnim partnerima? Da li imate pregled potražnje i da li možete da vidite status svakog zahteva u bilo kom trenutku? CRM vam nudi odgovore na ova pitanja kao na dlanu.

Šta dobijamo sa CRM sistemom?

Sa CRM sistemom ćete imati uređenu bazu klijenata i kontakt podataka na jednom mestu, tako da ćete moći jednostavno pripremati i voditi marketinške kampanje (slanje kataloga, pošte, elektronske pošte). U CRM-u ćete moći da pratite sve zahteve i osigurate da oni rezultiraju kupovinom. Sav posao koji obavljate sa svojim klijentima biće organizovan, transparentan i dostupan svim vašim saradnicima. Pošto naš program radi u oblaku, moći ćete da pristupite svim podacima sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme, putem računara, mobilnog telefona ili tableta. Sa Intrix CRM sistemom, jednostavno ćete prodati više.