Politika privatnosti

U Interi poštujemo vašu privatnost i u skladu sa propisima (Zakon o Zaštiti Osnovnih Podataka i GDPR) na veb stranici www.intrixcrm.com sprovodimo sve aktivnosti za zaštitu i etičku obradu vaših ličnih podataka, opisano u nastavku.

Upotreba i definisanje rečnika

Vlasnik i administrator veb stranice je preduzeće Intera d.o.o.. Posetilac ili korisnik veb stranice je svaka osoba koja poseti navedenu veb stranicu.

Koje podatke prikupljamo

Kada se prijavite na e-novosti, ispunite kontaktni obrazac, ili se prijavite na besplatni test, u sistem unesete svoje preduzeće, ime, e-mail i telefon, u cilju uspostavljanja poslovne komunikacije.

Koja je svrha prikupljanja ličnih podataka

Svrha prikupljanja poslovnih podataka na veb stranicama je poslovne i edukativne prirode, za:

 • U primeru da ispunite obrazac za besplatno testiranje u svrhu poslovne saradnje, slažete se da u cilju nastavka komunikacije vaše lične podatke pohranimo u našoj bazi, da je to legitiman interes kompanije. Intera u tom primeru obrađuje i pohranjuje vaše podatke u svrhu saradnje, obaveštavanja o događajima, ažuriranja programske opreme, radova na održavanju, novosti i saveta za efikasan rad Intrix sistema.
 • U primeru da se prijavite na događaj, slažete se, da vaše lične podatke pohranimo u svrhu vođenja evidencije posetilaca; e-mailom ili telefonom vas možemo kontaktirati u vezi prijave, toka, sadržaja i zadovoljstva, pod okvirom organizovanja događaja. Možemo vam poslati prezentacije i druge povezane materijale.
 • U primeru da se prijavite na e-novosti, dozvolite nam, da periodično šaljemo e-mail poruke. Sa liste e-mail novosti se možete odjaviti bilo kada.

Rok pohrane ličnih podataka

Prosleđeni lični podaci će se pohraniti i koristiti samo tokom perioda ostvarenja namere (navedeno gore), za koje su i procesirani. Nakon ispunjenja namere vaše ćemo lične podatke izbrisati ili blokirati pristup do njih.

Možete zahtevati da vaše lične podatke prestanemo koristiti za uspostavu poslovnog kontakta i prodaju. U tom primeru ćemo u 30 dana prikladno sprečiti upotrebu vaših ličnih podataka za poslovnu komunikaciju te ćemo vas o tome i obavestiti.

Kako pohranjujemo vaše lične podatke

Uvek pohranimo samo strogo neophodne podatke. Veb stranica www.intrixcrm.com se nalazi na sigurnom veb serveru i podleže redovnim sigurnosnim pregledima.

Pravo da od preduzeća Intera d.o.o. kao administratora ličnih podataka bilo kada zahtevam:

 • Pristup ličnim podacima i sledeće informacije:
  • Svrhu procesiranja
  • Tipa ličnih podataka, korisnike ili kategorije korisnika, kojim su bili ili će biti otkriveni lični podaci, posebno korisnike u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama
  • Predviđeni period pohranjivanja ličnih podataka ili, ako je to moguće, standard, koji se koristi za određeni period.
  • Postojanje automatizovanog prihvatanja odluke, uključujući oblikovanjem profila
 • Razloge, te svrhu i predviđene posledice takve obrade za pojedinca.
 • Jednu (besplatnu) kopiju ličnih podataka u .doc ili .xls formatu (ako je zahtev za elektronsko sredstvo komunikacije i ne zahtevate drugačije, kopija se dostavlja u elektronskom formatu). Za dodatne kopije koje zahtevam, administrator može izračunati razumnu naknadu, uključujući moguće nastale troškove.
 • Popravke netačnih ličnih podataka
 • Ograničenje obrade, kada:
  • ne odobravam tačnosti ličnih podataka, za razdoblje koje administratoru omogućava tačnost ličnih podataka je procesiranje nezakonito i suprotstavljam se brisanju ličnih podataka te umesto toga zahtevam ograničenje njihove upotrebe,
  • administrator ličnih podataka ne treba više za svrhu obrade, te ih ja trebam za upravljanje, izvođenje ili prikupljanje pravnih zahteva.
 • Brisanje svih ličnih podataka (pravo na zaborav) ako su ispunjenje pretpostavke iz člana 17, Opšte uredbe o zaštiti podataka, prije svega u primeru, kada opozovem saglasnost za obradu ličnih podataka.
 • Prestanak korišćenja ličnih podataka u svrhu direktne poslovne prodaje, uključujući oblikovanja profila.
 • Da za mene ne važi odluka zasnovana isključivo na automatizovanoj obradi, uključujući oblikovanje profila koji imaju pravno dejstvo u vezi sa mnom ili na sličan način na mene znatno utiču, ako su ispunjene pretpostavke iz člana 22 Opšt

Odjava od primanja sa klikom na link u primljenoj poruci. Pravo da administratoru uložim pritužbu pri službi za informisanje, ako sam mišljenja da obrada mojih podataka krši Opštu uredbu o zaštiti podataka.

Postupak ostvarivanja prava

Informisan sam, da sve navedene izjave koje se tiču zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa ličnim podacima, administratoru uputim u pisanom obliku, na e-mail adresu podrska@intrixcrm.com.

Obavešten sam da u cilju poverljive identifikacije, u primeru traženja prava u vezi sa ličnim podacima, administrator može od mene tražiti dodatne informacije, te odbiti da deluje, ako se dokaže da me ne mogu sa sigurnošću identifikovati.

Upoznat sam da administrator mora odgovoriti na moj zahtev kojim polažem svoja prava u vezi sa gore navedenim ličnim podacima u roku od mesec dana od prijema zahteva.

Povezivanje sa veb lokacijama trećih strana

Internet sadržaji na stranici www.intrixcrm.com/rs/ sadrže veze ka veb lokacijama trećih strana koje imaju sopstvene bezbednosne politike. Intera d.o.o. nema uticaja na ovu politiku i ne garantuje za rad, bezbednost i aktivnosti na veb stranicama takvih povezanih provajdera.

Kontakt

Ukoliko želite dodatna pojašnjenja u vezi sa politikom bezbednosti ličnih podataka u kompaniji Intera d.o.o, pišite nam na podrska@intrixcrm.com.