Uslovi korišćenja

Slažete se sa sledećim uslovima koji važe za servise kompanije intera d.o.o. na internetu ili na drugi način. U tom sporazumu se izrazi „vi“ ili „vaš“ odnose na osobu koja na bilo koji od načina koristi servise. Ako sklapate ovaj sporazum u ime kompanije ili drugog pravnog lica, izjavljujete da imate ovlašćenje da obavezujete takvo lice i sva lica kojima će to lice dozvoliti pristup i korišćenje Interinih usluga, gde se termini „vi“ i „vaš“ odnose na takvo lice. Ukoliko nemate takva ovlašćenja ili se ne slažete sa ovim uslovima, nemojte označiti dugme „Slažem se sa uslovima učešća“, što će značiti da nećete moći da koristite usluge. Termin „servis“ se odnosi na korišćenje intrix aplikacije, koja je namenjena za upravljanje odnosima sa klijentima i vođenje projekata ili bilo koje druge usluge preduzeća Intera d.o.o.

Intera d.o.o zadržava pravo da periodično ažurira i menja uslove korišćenja bez pismenog obaveštenja. Sve nove funkcije koje proširuju ili poboljšavaju trenutnu ponudu, uključujući objavljivanje novih alata i resursa, podležu odredbama i uslovima korišćenja.

Dalje korišćenje usluge nakon ovakvih promena će značiti da se slažete sa ovim izmenama. Kršenje bilo kog od dole navedenih uslova će dovesti do uklanjanja vašeg naloga. Intera d.o.o. zabranjuje nelegalna ponašanja, a potvrdom se slažete da Intera d.o.o. ne može biti odgovorna za sadržaje objavljene na usluzi i za primere kada ćete slučajno biti izloženi neželjenim sadržajima. Saglasni ste da ćete koristiti uslugu na sopstvenu odgovornost.

Uslovi naloga

 1. Usluge se ne smeju koristiti u nezakonite ili neovlašćene svrhe. Korišćenjem usluge ne smete da kršite zakone koji su na snazi u vašoj jurisdikciji (uključujući, ali ne ograničavajući se na, zakone o autorskim pravima).
 2. Morate navesti svoje puno pravno ime, važeću e-mail adresu i sve ostale potrebne informacije da biste dovršili proces prijave.
 3. Vaše podatke za prijavu može da koristi samo jedna osoba – nije dozvoljeno da više od jedne osobe koristi iste podatke za prijavu.
 4. Vi ste odgovorni za sav postavljeni sadržaj i aktivnosti na svom nalogu.
 5. Nije dozvoljeno da jedno lice ili jedno pravno lice otvori više od jednog besplatnog naloga.
 6. Vi ste odgovorni za zaštitu svog naloga i lozinke. Intera d.o.o. se ne može smatrati odgovornom za bilo kakve gubitke ili štetu koja bi nastala zbog toga što niste ispunili ove bezbednosne obaveze.
 7. Izričito razumete i saglasni ste da Intera d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu ili izuzetnu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu za gubitak profita, korišćenja, podataka, dobre volje ili drugi nematerijalni gubitak, koji proizilazi iz vašeg korišćenja Intrix aplikacije.
 8. Saglasni ste da će se lični i drugi podaci koje navedete prilikom registracije i podaci o drugim korisnicima koji će se koristiti u uslugama uz vašu dozvolu koristiti u svrhu redovnog obaveštavanja o novostima, korisnim savetima, aktivnostima Intera d.o.o. i novim ažuriranjima servisa.

Otkazivanje i zatvaranje računa

 1. Sami ste odgovorni za pravilan otkaz vašeg računa. E-mail poruka ili telefonski zahtjev ne znači otkaz. Svoj račun možete otkazati bilo kada tako da pošaljete pisani otkaz.
 2. Nakon otkazivanja, sav vaš sadržaj će biti izbrisan sa naloga usluge/servisa. Kada se nalog izbriše, nećete moći da vratite te podatke.
 3. Ako otkažete uslugu pre isteka tekućeg unapred plaćenog meseca, odmah ćemo otkazati.
 4. Nalog automatski prestaje da bude aktivan nakon što prođe 30 dana od registracije, odnosno prođe plaćeni mesec.
 5. Intera d.o.o. ima pravo da privremeno otkaže ili ukine vaš nalog iz bilo kog razloga po sopstvenom nahođenju i može eliminisati svako trenutno ili buduće korišćenje usluge/servisa te bilo koje druge usluge kompanije Intera d.o.o. Takav prekid usluge/servisa bi značio deaktivaciju ili brisanje vašeg naloga ili pristup vašem nalogu i oduzimanje / predaju sadržaja vašeg naloga. Intera d.o.o. zadržava pravo da odbije da ponudi usluge/servis iz bilo kog razloga, bilo kome i u bilo koje vreme.

Promene usluga/servisa i cene

 1. Intera d.o.o. zadržava pravo da promeni i privremeno ili konačno prekine uslugu (ili bilo koji njen deo) u bilo kom trenutku sa ili bez obaveštenja.
 2. Cene za sve usluge, uključujući, ali ne ograničavajući se na mesečnu pretplatu na uslugu/servis, podležu promeni nakon 30 dana prethodnog obaveštenja od strane intera d.o.o. Takvo obaveštenje se može izvršiti u bilo kom trenutku objavljivanjem promena na Interinom sajtu (www.intrix.si ili/I www.intrixcrm.com. Ili kroz sami servis / uslugu.
 3. Intera d.o.o. neće biti odgovorna prema vama ili bilo kom trećem licu za popravke, promene cena ili otkazivanje usluge.

Autorska prava i vlasništvo nad sadržajem

 1. Intera d.o.o. nema nikakva prava niti prava intelektualne svojine na sadržaj koji sami objavljujete (dodajete) u Intrix aplikaciji. Vaš profil i dodati sadržaj ostaju vaši.
 2. Intera d.o.o. ne pregleda sadržaj unapred, ali Intera d.o.o. i njeni implementatori imaju pravo (ali ne i obavezu) da po svojoj presudi odbiju ili izbrišu bilo koji sadržaj koji je na raspolaganju putem usluge / servisa.
 3. Nije dozvoljeno reprodukovati, kopirati ili na drugi način koristiti bilo koji od HTML/CSS elemenata ili vizuelnih formi bez prethodnog odobrenja kompanije Intera d.o.o.

Opšti uslovi

 1. Sve usluge / servise preduzeća Intera d.o.o. koristite na sopstvenu odgovornost.
 2. Tehnička podrška je dostupna korisnicima koji usluge plaćaju putem e-maila ili telefona.
 3. Razumete da Intera d.o.o. koristi treća lica za obezbeđivanje hardvera i softvera, mreže, prostora na hard disku i povezane tehnologije neophodne za obavljanje usluga / servisa.
 4. Nije dozvoljeno modifikovati, prilagođavati Intrix aplikacije ili drugu veb stranicu tako da se stvori lažni utisak da je povezana sa Intrix aplikacijom ili bilo kojom drugom uslugom Intera d.o.o.
 5. Saglasni ste da nećete umnožavati, kopirati, prodavati, posredovati u prodaji ili na drugi način zloupotrebljavati bilo koji deo usluge, korisnost usluge/servisa ili pristup servisu, bez prethodne pismene dozvole kompanije Intera d.o.o.
 6. Zadržavamo pravo, ali nismo u obavezi, da uklonimo sadržaj i naloge koji imaju sadržaj, koji po sopstvenoj proceni prepoznajemo da je nezakonit, nepoželjan, štetan, klevetnički, pornografski, neprikladan ili na drugi način sporan ili da krši prava intelektualne svojine bilo kojeg od subjekata ili uslove ove usluge.
 7. Shvatate da tehnička obrada i prenos Usluge, uključujući i Vaš Sadržaj, mogu biti nekodirani i mogu uključivati prenos preko više mreža i promene da bi se zadovoljili i prilagodili tehničkim zahtevima povezanih mreža ili uređaja.
 8. Nije dozvoljeno instalirati, objavljivati, hostovati ili prenositi neželjene e-mailove, SMS ili neželjene poruke.
 9. Prenos crva (bagova), virusa ili drugog destruktivnog ili konstruktivnog koda nije dozvoljen.
 10. Intera d.o.o. nije odgovorna za dobijanje, obradu, uvoz, izvoz ili korišćenje vaših podataka. Kao korisnik, dužni ste da poštujete sve procedure vezane za ZVOP-1, Agencije za komunikacije RH, Agencije za komunikacije BiH, Agencije za komunikacije RS. Nakon prelaska sa demo naloga na pretplatnički nalog, Intera d.o.o. nastupa kao ugovorni rukovodilac baze podataka, što je definisano posebnim (odvojenim) ugovorom koji potpisujete kada odlučite da aktivno koristite uslugu / servis.
 11. Intera d.o.o. obavezuje se da će: (i) usluga / servis ispuniti specifične zahtjeve; (ii) da će usluga besprekorno raditi, brzo, sigurno I bez grešaka; (iii) da će rezultati dobijeni upotrebom te usluge biti detaljni i pouzdani; (iv) da će kvalitet proizvoda, usluge, informacija ili drugog materijala koji kupite putem Intera d.o.o. biti prikladan.
 12. Izričito razumete i saglasni ste da Intera d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakvu indirektnu ili direktnu, slučajnu ili posebnu, posledičnu ili izuzetnu štetu, uključujući štete zbog gubitka prihoda, dobiti, koje su rezultat korišćenja, podataka, dobrog raspoloženja ili drugih nepredmetnih gubitaka, koji proizilaze iz: (i) korišćenja ili nemogućnosti korišćenja usluge/servisa; (ii) troškova naručivanja zamenske robe i sadržaja za bilo koju robu, podatke, informacije ili usluge koje ste kupili ili dobili, ili za poruke koje ste primili ili prenose u koje ste ušli koristeći ili u okviru Usluge; (iii) neovlašćeni pristup ili izmene vaših prenosa ili podataka, (iv) izjave ili radnje trećih lica u usluzi/servisu; (v) ili drugi razlozi u vezi sa uslugom.
 13. Neuspeh kompanije Intera d.o.o. u izradi/izvođenju i poštovanju nekog od prava ili odredbi ovih uslova saradnje ne znači izuzetke od tog prava ili odredbe, Ovi servisi/usluge predstavljaju potpuni sporazum između Vas i kompanije Intera d.o.o. I određuju vaše korišćenje usluge I zamenjuju svaki prethodni sporazum između vas i kompanije Intera d.o.o. (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koju prethodnu verziju uslova saradnje).
 14. Eventualna pitanja o uslovima saradnje možete poslati na e-mail adresu podrska@intrixcrm.com.
 15. Saglasni ste da Intera d.o.o. koristi alat za analizu korišćenja Intrix web aplikacije u cilju što boljeg poboljšanja korisničkog iskustva.
 16. Saglasni ste da vas kompanija Intera obaveštava o novostima putem e-maila.

Intera d.o.o.