Dodavanje fotografije u komentare

idea Saznat ćete u ovom članku

Od sada u Vašem Intrixu na jednostavan način možete dodati fotografije u komentare koje ostavljate svojim suradnicima.

U Intrixu sada možete jednostavno dodati fotografije u podkartici “Komunikacija” u “Komentar”, a možete ih dodati i u sva ostala tekstualna polja koja su postavljena kao HTML ili uređivači teksta.

HTML ili uređivače teksta prepoznajete po tome što imate mogućnost odabrati hoće li u polje biti upisan odlomak ili naslov, možete dodavati fotografije, a imate i mogućnost dodatnog uređivanja napisanog teksta (podebljajte važne fraze ili postavljanje druge boje za pozadinu teksta) .

Dodavanje slike

Fotografije se sada mogu brzo dodavati pomoću funkcije “drag&drop”. Tako možemo sliku s desktopa povući u spomenuto polje.

Vidimo da je komentar sa slikom spremljen i sada se prikazuje na vremenskoj traci tvrtke. Po potrebi komentar se može urediti, duplicirati ili obrisati klikom na “tri točkice” pored komentara.

Dodavanje emotikona

Komentarima možete dodati i emotikone kao na niže navedenoj fotografiji:

dodavanje emotikona u komentare

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?

thumbs-up Da, hvala!
thumbs-down Ne baš.

Što možemo učiniti, da iskustvo bude bolje?

Hvala vam na povratnim informacijama.