Uvjeti korištenja

Slažete se sa sljedećim uvjetima koji važe za servise poduzeća intera d.o.o. na internet ili drugačije. U tom sporazumu se izrazi “vi” ili “vaš” odnose na osobu koja na bilo koji od načina koristi servise. Ako sklapate ovaj sporazum u imenu poduzeća ili druge pravne entitete izjavljujete da imate povlaštenja da tu entitetu I sve osobe kojom entiteta dozvoli pristup I uporabu Interinih servis, obvezujete se tim uvjetima, pri čemu se izraza “vi” I “vaš” odnosi na takvu entitetu. Ako takvih ovlaštenja nemate ili se tim uvjetima ne slažete, ne označite gumba “slažem se s uvjetima sudjelovanja” što će značiti da usuge neče moči koristiti. Izraz “servis” odnosi se na uporabu aplikacije intrix, koja je namijenjena uporavljanju odnosa s klijentima I vođenju projekata ili koje od drugih servis poduzeća Intera d.o.o.

Intera d.o.o. pridružuje si pravo do povremenih ažuiriranja I promjena uvjeta sudjelovanja bez pisnog obavještavanja. Za sve nove značajke, koje se tiču nadogradnji ili poboljšavaju trenutnu ponudu, uključujući objavu novih alata I izvora, važiti će ti uvjeti suradnje.

Daljnja uporaba servis po tim takvim promjenama značit će da se s tim promjenama slažete. Kršenje kojeg od uvjeta nabrojanih ispod će sljediti uklanjanje vašeg računa. Intera d.o.o. zabranjuje nelegalna ponašanja, a s potvrdom se slažete da Intera d.o.o. ne može biti odgovarna za sadržaje koji su objavljeni u usluzi I za primjere, kada će te po slučajnosti biti ispostavljeni neželjenim sadržajima. Slažete se s time, da ćete uslugu koristiti na vlastitu odgovornost.

Uvjeti računa

 1. Servise ne smiju se koristiti u nezakonite ili neovlaštene namjere. Uporabom servis ne smijete kršiti zakone koji važe u vašoj jurisdikciji (uključujući sa, ali ne ograničeno na zakonodavstvo o autorskim pravima).
 2. Navesti morate svoje puno pravno ime, važeći e-mail I sve druge zahtijevane podatke da bi napravili postupak prijave.
 3. Vaše podatke za prijavu može koristiti samo jedna osoba – nije dozvoljeno da više osoba koristi jedne podatke za prijavu.
 4. Odgovorni ste za sav objavljen sadržaj I aktivnosti na svom računu.
 1. Nije dozvoljeno da jedna sama osoba ili pravni entitet ima otvoren više od jedan besplatni račun.
 1. Odgovorni ste za zaštitu svog računa I lozinke. Intera d.o.o. ne može biti odgovorna za bilo kakve gubitke ili štetu, koja bi nastala jer niste uspjeli ispuniti te sigurnostne obveze.
 2. Izrično razumijete I slažete se, da Intera d.o.o. neće biti odgovorna za nikakvu direktno, indirektnu, slučajnu, posebnu, posljedičnu ili iznimnu štetu, uključujući sa, ali ne ograničenu štetu pri izgubi prihoda, uporabe, podataka, dobrog raspoloženja ili druge nepredmetne izgube, koja bi nastala uporabom Intrix aplikacija.
 3. Slažete se, da će osobni I ostali podaci koje posredujete tijekom prijave I podaci o ostalim korisnicima koji će se nastavno vašom dozvolom koristiti u servisima koristiti u svrhu redovnog obavještavanja o novostima, korisnim savjetima, aktivnostima Intere d.o.o. I novim ažuriranjima servisa.

Otkaz i zatvaranje računa

 1. Sami ste odgovorni za pravilan otkaz vašeg računa. E-mail poruka ili telefonski zahtjev ne znači otkaz. Svoj račun možete otkazati bilo kada tako da pošaljete pisani otkaz.
 2. Prilikom otkaza će sav vaš sadržaj biti izbrisan s računa usluge / servisa. Kada je jednom račun izbrisan tih podataka nećete moči dobiti natrag.
 3. Ako servis / uslugu otkažete pred koncem vašeg trenutnog unaprijed plaćenom mjeseca ćemo otkaz napraviti odmah.
 4. Račun automatski prestaje biti aktivan nakon preteka 30 dana od prijave t.j. preteku plaćenog mjeseca.
 5. Intera d.o.o. ima pravo da po svojoj presudi iz bilo koje razloga bilo kada privremeno otkaže ili konačno ukine vaš račun I može otkloniti bilo kakvu sadašnju ili buduću uporabu usluge/servisa te bilo koje druge usluge poduzeća Intera d.o.o. Takav prekid usluge / servisa bi značilo deaktivaciju ili izbris vaseg računa ili dostupa do vašeg računa I oduzimanje / predaja sadržaja vašeg računa. Intera d.o.o. si pridržava pravo odbiti nuđenje usluge / servisa iz bilo kakvog razloga, bilo kome i bilo kada.

Promjene usluga servisa i cijene

 1. Intera d.o.o. pridržava si pravo bilo kada promijeniti te privremeno ili konačno ukinuti uslugu (ili kojeg od njenih dijelova) s ili bez obavještenja.
 2. Cijene svih usluga uključujući s, ali ne ograničeno na plaćanja mjesečnih usluga / servisa, može se promijeniti nakon 30-dnevnog prethodne obavijesti od strane intera d.o.o. Takva obavijest može biti izvedena bilo kada s objavom promjena na web stran Intere (www.intrix.si ili/I www.intrixcrm.com. Ili kroz servis / uslugu samu.
 3. Intera d.o.o. neće biti odgovorna niti vama niti bilo kojoj trećoj strain za popravke, promjene cijena ili otkazivanje usluge.

Autorska prava i vlastništvo sadržaja

 1. Na sadržaj koji sami objavite (dodate) u Intrix aplikaciji Intera d.o.o. nema nikakvih prava I intelektualnog vlasništva. Vaš profil i dodan sadržaj ostaje vaš.
 2. Intera d.o.o. sadržaj prethodno ne pregledava, ali Intera d.o.o. i njeni implementatori imaju pravo (ali ne i obavezu) da po svojoj presudi odbiju ili izbrišu bilo koji sadržaj koji je na raspolaganju putem usluge / servisa.
 3. Nije dozvoljeno razmnožavati, kopirati ili na drugom mjestu koristiti kojeg od elemenata HTML/CSS ili vizualne oblike bez prethodnog odobrenja poduzeća Intera d.o.o.

Opći uvjeti

 1. Sve usluge / servise poduzeća Intera d.o.o. koristite na vlastitu odgovornost.
 2. Tehnička podrška na raspolaganju je korisnicima koji plaćaju usluge I to putem e-maila ili telefona.
 3. Razumijete da Intera d.o.o koristi treća osoba za zagotovljanje strojne i programske opreme, mreže, prostora na hard-diskovima I time povezanim tehnologijama potrebnim za nuđenje usluge / servisa.
 4. Nije dozvoljeno promijeniti, prilagoditi Intrix ili drugu web strancicu da bi bi bila vidna lažno povezana sa Intrix aplikacijom ili bilo kojim drugim servisom poduzeća Intera d.o.o.
 5. Slažete se da nečete razmnožavati, kopirati, prodavati, posredovati pri prodaji, ili drugačije zloupotrijebiti kojeg od djela usluge, korisnost usluge/servisa ili dostupa do servisa, bez prethodne pisne dozvole od strane poduzeća Intera d.o.o.
 6. Pridržavamo si pravo, no nismo obvezani, odstraniti sadržaj I račune koji imaju sadržaj, za kojeg po vlastitoj presudi spoznamo da je nezakonita, žaljiva, preteča, klevetna, pornografska, neprikladna ili kako drugačije sporna ili da krši prava intelektualnog vlasništva koje od subjekata ili uvjete ove usluge.
 7. Razumijete da tehnička obrada I prijenos usluge uključujući I vaš sadržaj može se prenositi I nekodirano I uključuje prenos putem više mreža, promjene koje zadovoljavaju I prilagode se tehničkim zahtjevima povezanih mreža ili uređaja.
 8. Nije dozvoljeno instalirati, objavljivati, ugostiti ili prenositi nezahtjevanih e-mail, SMS-a ili nepoželjnih poruka.
 9. Nije dozvoljeno prenosti crve (bug-ove), viruse ili drugu destruktivnu ili konstruktivnu kodu.
 10. Intera d.o.o nije odgovorna za pridobivanje, obrađivanje, uvoženje, izvoženje ili uporabu vaših podataka. Vi kao korisnik dužni ste pratiti sve postupke u vezi ZVOP-1, Agencije za komunikacije RH, Agencije za komunikacije BIH, Agencije za komunikacije RS. Nakon prijenosa demo računa na pretplatnički račun Intera d.o.o. nastupa kao ugovoreni upravnik baze, što je definirano u posebnom (odvojenom) ugovoru kojeg potpišete kada se odlučite aktivno koristiti uslugu / servis.
 11. Intera d.o.o. obavezuje se da će: (i) usluga / servis podržati kroz specifične zahtjeve; (ii) da će usluga besprijekorno raditi, brzo, sigurno I bez grešaka; (iii) da će rezultati pridobiveni uporabom te usluge biti detaljni i pouzdani; (iv) da će kvalitet proizvoda, usluge, informacija ili drugog materijala kojeg ste kupili putem Intera d.o.o. usluga biti prikladna.
 12. Izričito razumijete I slažete se, da Intera d.o.o. neće biti odgovorna za niti jedno posredno ili neposredno, slučajno ili posebno, posljedičnu ili iznimnu štetu, uključujući štetu zbog izgube prihoda, dobiti, koji nastaju uporabom, podacima, dobrog raspoloženja ili druge nepredmetne gubitke, koje nastaju: (i) uporabom ili nemgućnosšću uporabe usluge / servisa; (ii) troškova naručivanja nadomjesnog blaga I sadržaja zbog bilo kojeg blade, podataka, informacija ili usluga, koju ste kupili ili pridobili, ili zbog poruka, koje ste primili, ili prijenosa, u koje ste stupi, pomoću usluge ili unutar nje; (iii) neovlaštenog dostupa ili promjena vaših prijenosa ili podataka, (iv) izjava ili radnji kojih od trečih osoba u usluzi / servisu; (v) ili neke druge razloge koje se odnose na uslugu.
 13. Neuspješnost poduzeća Intera d.o.o. pri izradi / izvođenju i uvažavanju kojih od prava ili odredbi ovih uvjeta suradnje ne znači izuzetke pri tom pravu ili odredbi, Ti servisi / usluga predstavlja cjelovit sporazum među vama I poduzećem Intera d.o.o. I određuje vasu uporabu usluge I nadomještava bilo koji prethodni sporazum među vama I poduzećem Intera d.o.o. (uključujući sa, ali ne ograničenu na bilo koju prethodno verziju uvjeta suradnje).
 14. Moguća pitanja o uvjetima suradnje možete nam poslati na e-mail adresu podrska@intrixcrm.com.
 15. Slažete se da Intera d.o.o. koristi alat za analizu uporabe web aplikacije Intrix u svrhu što bolje poboljšati korisničko iskustvo korisnika
 16. Slažete se da vas poduzeće Intera obavještava o novostima putem e-maila.

Intera d.o.o.