Koliko je potrebno da Intrix prilagodimo našim potrebama?

Relativno jednostavne promjene u aplikaciji mijenjamo u manje od sat vremena od primitka narudžbe ili čak tijekom telefonskog razgovora. Kako je aplikacija internetska, posjeti klijentu u načelu nisu potrebni, već se sve prilagodbe vrše na daljinu.

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?

Da, hvala!
Ne baš.

Što možemo učiniti, da iskustvo bude bolje?

Hvala vam na anketi.