Obavijesti korisnika putem komentara

Na kartici svakog zapisa i Intrixu (poduzeća, kontakti, prilike i sl.) sekcija komentari je postavljena na način da omogućava jednostavno i brzo informiranje kolega.

Komentari se nalaze ispod posjetnice u sklopu podkartice „Komunikacija“.

Kada dodate novi komentar, označite svoje kolege sa @ i oni će primiti obavijest putem e-pošte i push poruke. Slijede korak po korak upute o tome kako označiti i obavijestiti suradnike kada dodate komentar:

  1. Kliknite na pojedinosti određene prilike da otvorite njezinu karticu.
  2. Na podkartici “Komunikacija” nalaze se brze akcije, gdje ćete pronaći komentare.
  3. U komentaru možete napisati koliko god želite teksta, a kolege koje želite obavijestiti označite sa @.
  4. Uredite komentar, kliknite “Dodaj” i u donjem lijevom kutu će se pojaviti obavijest sa detaljima poslane poruke. Komentar će također biti zabilježen na vremenskoj traci.

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?

thumbs-up Da, hvala!
thumbs-down Ne baš.

Što možemo učiniti, da iskustvo bude bolje?

Hvala vam na povratnim informacijama.