Obavijesti korisnicima putem komentara

Na kartici svakog zapisa (poduzeće, kontakti, prilike itd.) komentare možemo koristiti za jednostavno i brzo kontaktiranje kolega. Korištenjem komentara možete u velikoj mjeri uštediti vrijeme koje inače odlazi na komunikaciju korištenjem drugih aplikacija.

Komentari se nalaze unutar svakog objekta u podkartici „Komunikacija“.

Komunikacija

Kada dodajete novi komentar, označite svoje kolege sa @ i oni će primiti obavijest putem e-maila ili push poruke. U nastavku saznajte kako korak po korak obavijestiti suradnike koristeći oznaku @:

  • Pritisnite pojedinosti o određenoj prilici da otvorite njezinu karticu. 
  • Na podkartici “Komunikacija” nalaze se brze akcije, gdje ćete pronaći komentare
  • U komentaru možete napisati koliko god teksta želite, a sa @ označite kolege koje želite obavijestiti. 
  • Spremite komentar i u okviru će se pojaviti obavijest s e-mail adresama na koje je komentar poslan. Komentar će također biti zabilježen na vremenskoj traci.

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?

thumbs-up Da, hvala!
thumbs-down Ne baš.

Što možemo učiniti, da iskustvo bude bolje?

Hvala vam na povratnim informacijama.