Povezivanje informacijskih sustava s Intrix API-jem i Webhookom

Intrix je sustav koji nudi fleksibilne mogućnosti povezivanja s drugim online aplikacijama, web stranicama i drugim tipovima softvera. U Intrix sustav možemo prenijeti podnesene zahtjeve iz obrasca na Vašoj web stranici, podatke iz Vaše interne poslovne aplikacije, podatke o servisnim i reklamacijskim zahtjevima i još mnogo toga. Ujedno, moguće je podatke prenositi i iz Intrix aplikacije.

Tako je u okviru sustava Intrix moguće pripremiti aplikacijsko programsko sučelje (API) ili pojedinačnu web točku (Webhook) koja zadovoljava potrebe pojedinog klijenta i osigurava laku integraciju klijentovih informacijskih sustava. To pak dovodi do poboljšane učinkovitosti i produktivnosti. Intrix API i Webhook omogućuju jednostavno povezivanje. S potonjim sinkronizacija i prijenos podataka postaju brzi i jednostavni.

Svako sučelje za povezivanje online servisa i drugih sustava s Intrix aplikacijom priprema se u skladu s potrebama pojedinog klijenta. U početku klijent detaljnije predstavlja potrebe i definira željeni protok podataka. Dakle, želi li prijenos podataka iz aplikacije Intrix, u aplikaciju Intrix ili dvosmjerni prijenos podataka. U tom trenutku klijent također definira subjekte koje želi uključiti u prijenos (npr. tvrtke, poslovne prilike itd.). Zatim s klijentom detaljnije razgovaramo o preostalim detaljima povezivanja te zajednički odlučujemo o pristupu i načinu povezivanja (Intrix API ili Webhook).

Intrix API

Intrix aplikacijsko programsko sučelje strukturirano je na SOAP (Simple Object Access Protocol) modelu web usluga koji omogućuje standardiziranu, sigurnu i robusnu komunikaciju između različitih aplikacija. Potvrđivanjem podataka osigurava da su preneseni podaci stvarni i da nisu mijenjani tijekom prijenosa, kriptira podatke tijekom prijenosa, a istovremeno standardiziranim formatom za slanje poruka osigurava da su različiti sustavi usklađeni pri prijenosu i čitanju podataka.

I Intrix API i SOAP protokol temelje se na unosu informacija u XML formatu. Informaciju očekuju u osnovnom elementu (Envelope), a unutar potonjeg također očekuju Header i Body elemente.

U skladu s potrebama svakog klijenta, dizajniramo specifično SOAP sučelje koje sadrži metode prilagođene “po mjeri”. Ovo sučelje postaje dio klijentove Intrix aplikacije i komunicira izravno samo s tom aplikacijom.

Klijent ima posebna prava pristupa i korištenja sučelja. Prilikom pripreme zahtjeva isti mora biti naveden u zaglavlju (Header) XML, u obliku korisničkog imena i lozinke, pritom je potrebno u osnovnom elementu (Envelope) navesti i način autentifikacije te poveznicu na SOAP sučelje ciljne Intrix aplikacije.

Korisničko ime i lozinka za pristup SOAP sučelju pripremaju se po narudžbi i prilikom postavljanja pojedinog sučelja.

Slanje zahtjeva i povezivanje s pripremljenim metodama vrlo je jednostavno. Tijelo informacija upotpunjujemo nazivom ciljne metode i vrijednostima za svako svojstvo metode. Prvi element u tijelu XML zahtjeva mora biti imenovan nazivom metode. Unutar elementa metode, svojstva i njihove vrijednosti moraju biti zabilježene u elementu koji se naziva parametri. Svako svojstvo u spomenutom elementu dobiva vlastitu XML značku, koja se zove isto kao i samo svojstvo.

Određenu pozornost treba obratiti i na vrste navedenih svojstava. Element parameters je objektne forme, a forme samih svojstava bit će definirane u specifikaciji za konkretno, custom-made sučelje pojedine Intrix aplikacije.

Naravno, nije potrebno trošiti previše vremena na ručno pisanje zahtjeva u XML formatu. Opisani primjer namijenjen je učenju o očekivanoj ulaznoj strukturi i naknadnom otklanjanju pogrešaka ako generirani XML nije isti kao što se očekuje. Oslanjamo se na postojeće knjižnice za stvarne integracije.

Primjer u PHP jeziku:

Prilikom pripreme SOAP sučelja možemo pripremiti i kolekciju Postman koja olakšava prve korake i otklanjanje pogrešaka uređivanja veze s Intrix API-jem.

Intrix Webhook

Webhook postaje sve popularniji izbor za integraciju jednostavnijih veza i funkcionalnosti između sustava. U osnovi, to je web točka (URL) koja prima HTTP zahtjeve i odgovara na zahtjeve prema postavljenoj specifikaciji. Webhook je stoga namijenjen da odgovori na događaj koji se dogodi u drugom sustavu. Potonji sustav (u trenutku događaja) šalje zahtjev postavljenoj web točki, a Webhook izvršava navedeni programski kod u vlastitom sustavu, na temelju zahtjeva.

Webhookovi su tako pogodniji za integraciju raznih manje složenih usluga, poput ažuriranja, unosa podataka (npr. tvrtki, kontakata, …) u CRM, automatske obavijesti putem e-maila i slično. Također se često koriste za unos zahtjeva zaprimljenih s web stranice izravno u aplikaciju Intrix.

Aktivacija web točke provodi se u obliku GET ili POST zahtjeva. Format ovisi o pojedinoj web stranici i bit će specificiran u specifikaciji pripremljenoj za svakog klijenta. U oba slučaja sučelje očekuje podatke za autentifikaciju u obliku GET parametara.

Sučelje također može očekivati ​​daljnje GET parametre. Oni također ovise o specifičnoj metodi i opisani su u specifikaciji za svakog klijenta. Međutim, kada je riječ o POST zahtjevu, pozivatelj online točke mora pripremiti podatke u dogovorenom formatu i u tijelu zahtjeva (Body). Obično su u JSON formatu.

Primjer tijela zahtjeva u JSON formatu:

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?

thumbs-up Da, hvala!
thumbs-down Ne baš.

Što možemo učiniti, da iskustvo bude bolje?

Hvala vam na povratnim informacijama.