Pregled Intrix izbornika i kratke korisničke upute

Početak rada u Intrix CRM sustavu

Intrix je vrlo jednostavan i pristupačan web sustav. Na slici u nastavku ovog članka su brojevima od 1 do 6 označeni osnovni elementi Intrix CRM sučelja. Svi ti elementi su ovdje navedeni i pojašnjeni.

  1. Osnovni izbornik Intrix sustava – klikom na jedan od tabova otvaraju se svi relevantni podaci iz te kartice (podaci o poduzećima, kontaktima, projekti i sl.)

  2. Dodatni izbornik – Ovdje možete pristupiti svom planeru, kalendaru, izvješćima, tražilici, svom profilu i postavkama profila i aplikacije

  3. Dodavanje i izvoz – ovdje možete dodati novi unos (ovisno o kartici, novo poduzeće, kontakt, poslovnu priliku i sl.), te vidjeti dodatne opcije (izvoz ili uvoz većeg broja podataka, zemljovid i drugo)

  4. Glavni pregled – ovdje se nalaze sve relevantne informacije unutar izabrane kartice

  5. Filteri – preko filtera možete brzo izlistati i naći klijente, prilike i druge informacije

  6. Dodatne opcije pregleda i pomoć – ukoliko biste u glavni pregled (točka 4) htjeli dodati ili ukloniti određenu informaciju (recimo ukloniti datum zadnje aktivnosti i dodati web adresu poduzeća) to možete učiniti klikom na lijevu ikonu. Ikona upitnika je pomoć gdje se otvara “oblak” s dodatnim informacijama.

Intrix-elementi

Unos objekata

Dodaj poduzeće 

Kako bi dodali novo poduzeće, potrebno je u kartici Poduzeća odabrati opciju “Dodaj +”. Klikom na gumb otvara se gornji prozor. Prozor se sastoji od 3 dijela – Osnovne informacije, Ostalo i Karta. Intrix CRM spojen je na Bisnode sustav pa je dodavanje novih poduzeća još lakše – upišite ime i kliknite “Traži” (kao na slici) te će Intrix naći poduzeće i automatski popuniti osnovne podatke. Vi zatim dodajete preostale podatke poput tipa klijenta, odgovorne osobe, dodavanje avatara i slično. U tabu Ostalo možete vidjeti NKD klasifikaciju, osobe registrirane za zastupljanje, te možete unijeti broj zaposlenih, prioritet poduzeća i drugo. Na Karti možete vidjeti gdje se poduzeće nalazi.

poduzeća-dodaj-bisnode

Ukoliko je poduzeće potencijalni klijent i želite odmah dodijeliti članu tima to poduzeće stavite ju kao odgovornu osobu, te odmah možete unijeti i podsjetnik toj osobi putem e-maila, smsa ili push notifikacije u Intrix mobilnoj aplikaciji:

poduzeća-podsjetnici

Dodaj kontakt

Kako bi dodali novi kontakt, potrebno je na kartici Kontakti odabrati “Dodaj +” te će se otvoriti prozor kao na slici 3. Na kartici Osnovni podaci možemo unijeti osobne podatke, kontakt, vezati za poduzeće (ukoliko poduzeće imamo spremljeno u Intrix CRM-u automatski će se ispuniti podaci o adresi, tipu poduzeća i sl. Ako poduzeće nemamo uneseno u Intrix, prvo ga treba unijeti na način kako je opisano u točci iznad). Kartica ostalo služi za unos dodatnih podataka poput napomena, rođendana, je li kontakt uključen u kampanju i drugo. Karta pokazuje lokaciju poduzeća vezanog za kontakt. Ukoliko želimo da odgovorna osoba u našem poduzeću bude obaviještena, možemo dodati podsjetnik i odabrati način na koji će obavijest biti poslana.

Dodaj-nov-kontakt

Dodaj poslovnu priliku

Kako bi dodali novu poslovnu priliku, potrebno je u kartici Posl. Prilika odabrati “Dodaj +” te će se otvoriti prozor kao na slici 4.  Pri dodavanju nove poslovne prilike moguće je povezati poslovnu priliku s nekim već dodanim poduzećem i već dodanim kontaktom. Unošenjem datuma upravljate trajanjem te poslovne prilike. Kako poslovnu priliku ne bi propustili, moguće je dodati podsjetnik i samo nekim korisnicima dati korisnička prava. To se dodaje na isti način kako je to opisano u poglavlju Dodaj poduzeće.

Po unosu svih željenih podataka, klikom na gumb Spremi se podaci pohranjuju. Ukoliko kliknete na Spremi i dodaj spremiti će se Vaš trenutni unos, ali će se istovremeno otvoriti i forma za unos nove stavke.

Dodaj-novo-poslovnu-priliku

Dodaj zadatak

Kako bi dodali novi zadatak potrebno je u tabu Zadaci odabrati “Dodaj +” te će se otvoriti prozor kao na slici 5. Pri dodavanju novog zadatka moguće je povezati zadatak s nekim već dodanim poduzećem i već dodanom poslovnom prilikom. Isto tako, moguće je dodati i projekt ili reklamaciju ukojiko je zadatak vezan uz njih. Kako zadatak ne bi propustili, moguće je dodati podsjetnik u kojem je moguće podesiti koliko vremena prije roka podsjetnik treba stići korisniku. Po unosu svih željenih podataka, klikom na gumb Spremi se podaci pohranjuju. Ukoliko kliknete na Spremi i dodaj spremiti će se Vaš trenutni unos, ali će se istovremeno otvoriti i forma za unos nove stavke.

Novi-zadatak

Pregled unesenih podataka

Sve unesene stavke možete pregledavati. Osnovni pregled unosa za određenog klijenta možete vidjeti na kartici poduzeća (Poduzeća -> kliknete na željeno poduzeće) i scrollanjem prema dolje ili klikom na izbornik na lijevoj strani.

izpis-za-poduzece

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?

thumbs-up Da, hvala!
thumbs-down Ne baš.

Što možemo učiniti, da iskustvo bude bolje?

Hvala vam na povratnim informacijama.