Što se događa s podacima kada raskinete ugovor o zakupu Intrixa?

Po prestanku primjene Intrix CRM, svi se podaci prenose klijentu u standardnom CSV formatu. Podaci iz baze podataka brišu se nakon 30 dana.

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?

Da, hvala!
Ne baš.

Što možemo učiniti, da iskustvo bude bolje?

Hvala vam na anketi.