Reklamacije pod kontrolom

Sadržaj webinara

Jesu li vam reklamacije trn u oku? Događa vam se da nemate pregled nad reklamacijama, da vam u servis stigne proizvod a niste sigurni kojem klijentu ga trebate vratiti?


Pravovremena obavijest kupca za vas je veliki izazov, a podaci o statusu reklamacija su izgubljeni ili nepotpuni?
Organizirani sustav za podršku reklamacijama olakšat će vam posao, a prije svega uspostaviti transparentnu komunikaciju i točnu sljedivost prigovora.
Brže riješite prigovore i ponudite svojim kupcima najučinkovitiju podršku.

Još niste korisnik Intrix-a?