Optika Anda - optimizacija poslovanja uz Intrix za upravljanje poslovnicama

Kako su u optici Anda postigli cjeloviti pregled poslovanja i komunikacije, poboljšali upravljanje poslovnicama, osigurali potpuni pregled poslovanja za menadžment, regionalne i područne menadžere te unaprijediti marketinške aktivnosti.

PREDSTAVLJANJE KLIJENTA

INDUSTRIJA

Optika

ZAPOSLENIH

320

OSNOVANA

1999

Optika Anda

INTRIX UČINAK

Ušteda od 60 minuta dnevno po zaposleniku

Sustavno praćenje obilazaka poslovnica za regionalne/područne menadžere

 Cjeloviti pregled poslovanja i komunikacije

Optika Anda hrabro kroči u budućnost

Na svom početku 1999. godine Optika Anda bila je obiteljska tvrtka iz Splita koja je izgrađena na temeljima tradicije, entuzijazma i zajedništva. Danas nakon 25 godina uspješnog poslovanja, Optika Anda evoluirala je u jednog od glavnih lidera u Hrvatskoj unutar svoje industrije.

Misija Optike Anda je razvojem maloprodajne mreže optičkih proizvoda i poliklinika, kontinuiranim ulaganjem u izvrsnost proizvoda i usluga, brigom i razvojem zaposlenika te dugoročnim odnosima s poslovnim partnerima – stvarati destinaciju koja će biti prvi izbor kupcima, zaposlenicima i njihovim partnerima.

U potrazi za jedinstvenim i konačnim rješenjem

Cilj je bio pronaći i implementirati sustav koji će omogućiti cjeloviti pregled poslovanja i komunikacije, poboljšati upravljanje poslovnicama, osigurati potpuni pregled poslovanja za menadžment, regionalne i područne menadžere te unaprijediti marketinške aktivnost i aktivnosti ostalih back office odjela.

Odmah u startu su odlučili su čekati sa implementacijom sve dok ne pronađu pravo rješenje za svoje poslovanje, a pokazalo se da je to baš Intrix specijalizirano rješnje za upravljanje poslovnicama.

Želite znati više o Intrixu za upravljanje poslovnicama i izdvojenim objektima?
Želite znati više o Intrixu za upravljanje poslovnicama i izdvojenim objektima?

360 stupanjski pregled nad poslovnicama ili izdvojenim objektima

Implementacijom Intrix CRM sustava Optika Anda osigurala je cjeloviti pregled podataka o svakoj pojedinoj poslovnici. Podaci su centralizirani, što olakšava analizu i donošenje odluka te drastično smanjuje utrošak vremena za pronalazak informacija.

Svi popisi, podaci o djelatnicima, tehnički detalji o poslovnicama, aktivnosti i korespondencije te povratne informacije od samih poslovnica dostupne su svima, na jednom mjestu.

Pristup detaljnim informacijama o poslovnici koju vode omogućuju svakom menadžeru personaliziran pregled najvažnijih podataka za njegovu poslovnicu. Menadžer poslovnice vidi samo svoju poslovnicu i sve vezano za nju.

 

Kroz Intrix su svim korisnicima vidljive zadnje verzije podataka poslovnica, faze projekata i svi potrebni dokumenti.

Informacije do kojih smo prije dolazili preko višestrukih mailova i telefonskih poziva sada imamo na jednom mjestu – u Intrixu. Na ovaj način smo uštedili u prosjeku 60 minuta dnevno po osobi.

Ovo vrijeme sada možemo iskoristiti za bilo što drugo, a s istom efikasnošću.

Matea Mandarić, Voditeljica internog odjela prodajnih procesa.

Obilasci regionalnih i voditelja područja

Regionalni i područni menadžeri sada mogu učinkovitije planirati i realizirati obilazak poslovnica – sve na jednom mjestu da računala ili mobilnog uređaja.

Kvalitetna evidencija posjeta omogućuje bilježenja detalja svake posjete, uključujući ocjene i bilješke za svako željeno područje. Isto tako menadžeri mogu pratiti izvršenje zadataka koji su eventualno zadani tijekom posjeta (npr. za otklanjanje nekog nedostatka). Kasnije je omogućeno jednostavno izvještavanje o posjetama uključujući realizaciju i praćenje ocjena po područjima te eventualno nisko ocjenjena područja.

Marketinške pogodnosti

Kako bi olakšali proces komunikacije i realizacije marketinških pogodnosti između marketinškog odjela i poslovnica napravljen je specifični modul za razmjenu svih relevantnih informacija o konkretnoj pogodnosti te mogućnost brzog dodjeljivanja zadataka za sve ili samo određene poslovnice na koje se konkretna marketinška pogodnosti odnosi. Unutar sustava je moguće tako pratiti izvršavanje zadataka, a postavljanje marketinških materijala je moguće potvrditi i prilaganjem fotografije

U modulu je moguće na jednom mjestu vidjeti sve marketinške pogodnosti akcije (i realizirane i planirane). Na ovaj način je poslovnicama znatno olakšano planiranje i realizacija budućih pogodnosti.

Samo 3 % informacija dođe do uprave

Kako bi osigurali da bitne informacije sa terena dođu do uprave ili nadležnih odjela. Intrix omogućava prikupljanje i analizu prijedloga unapređenja iz poslovnica. Poslovnice mogu lako unijeti prijedloge unapređenja koji se automatski centraliziraju i dodijeljuju odgovarajućem odjelu ili upravi ovisno o prijedlogu.
To u konačnici menadžerima olakšava analizu povratnih informacije kako bi bolje razumjeli probleme ili predložili poboljšanja.

S druge strane, poslovnice imaju cijelo vrijeme povratnu informaciju što se dešava s njihovih prijedlogom.

Kvalitetno planiranje i provođenje inventura i primopredaja

Prednosti planiranja i praćenja inventurnih procesa unutar Intrix sustava je što su sve informacije od planiranja do detaljnog provođenja (ocjenjivanje po područjima, detaljno navođenje razlika, upload odgovarajućih datoteka za razlikama i sl.) na jednom mjestu te vidljive zaduženim osobama u kalendaru i planeru. Također je omogućena komunikacija unutar sustava.

Kod primporedaje poslovnica, to jest izmjene odgovrnih djelatnika isto tako je moguće potvrditi zatečeno stanje kod primopredaje poslovnice i cijeli proces provesti jednostavno i u kratkom roku.

Radno vrijeme i radne nedjelje

Sustav omogućava na centralnom mjestu detaljno planiranje radnog vremena poslovnica u određenim periodima godine kao i radnih nedjelja. Na kalendaru i planeru svaka poslovnica može vidjeti koje nedjelje su radne.

Prijave nedostataka i tehničkih problema

Intrix olakšava prijavu i praćenje nedostataka i tehničkih problema od strane poslovnica. Poslovnice mogu brzo i jednostavno prijaviti probleme ili kvarove putem sustava. Na kalendaru i planeru je omogućeno je i praćenje statusa prijavljenih problema i kompletan pregled eventualno potrebnih popravaka kako bi se popravak odradio u vrijeme koje je najpogodnije za poslovnicu te o izvođaču popravka ukoliko se radi o vanjskom izvođaču. Na kraju poslovnica potvrđuje da je popravak odrađen.

Potpuni pregled nad projektima

Kako Intrix u sebi ima implementiran modul za upravljanje projektima – projektni timovi mogu pratiti napredak projekata na Ganthogramu, uključujući zadatke, financijske aspekte projekata, korespondenciju, rokove i utrošeno vrijeme što pruža jedan cjeloviti pregled nad svim projektima i njihovim statusima. Timovi mogu komunicirati i surađivati unutar sustava, osiguravajući da svi članovi tima budu informirani o statusu projekta. Tipičan projekt ovdje može biti otvaranje nove poslovnice koje uključuje više timova za realizaciju.

Stanje prije uvođenja Intrixa

 • Nepotpuni pregled poslovanja
 • Kaotična komunikacije na više različitih kanala
 • Korištenje većeg broja različitih, međusobno nepovezanih sustava
 • Nedostatak centraliziranog sustava
 • Neučinkovit nadzor poslovnica
 • Ograničene marketinške mogućnosti

Stanje nakon uvođenja Intrixa

 • 360 stupanjski pregled nad poslovnicama
 • Potpuni pregled poslovnice za svakog voditelja poslovnice
 • Sustavno praćenje obilazaka poslovnica za regionalne/područne menadžere
 • Marketinške pogodnosti
 • Povratne informacije iz poslovnica
 • Kvalitetno planiranje i provođenje procesa inventura i primopredaja poslovnica
 • Planiranje radnog vremena poslovnica i radnih nedjelja
 • Tehnička podrška na jednom mjestu (od podnošenja zahtjeva do zaključivanja uključujući i vanjske izvođače)
 • Organizirane i praćenje zauzetosti baze vozila i resursa
 • Potpuni pregled nad projektima
 • Svi ključni izvještaji na jednom mjestu, jednostavno prilagodljivi potrebama korisnika

Stanje prIje uvođenja Intrixa

 • Nepotpuni pregled poslovanja
  ovpraševanja in podatki stranke so bili zabeleženi v Excel tabelah,
 • Kaotična komunikacije na više različitih kanala
 • Korištenje većeg broja različitih, međusobno nepovezanih sustava
 • Nedostatak centraliziranog sustava
 • Neučinkovit nadzor poslovnica
 • Ograničene marketinške mogućnosti

Stanje nakon uvođenja Intrixa

 • 360 stupanjski pregled nad poslovnicama
 • Potpuni pregled poslovnice za svakog voditelja poslovnice
 • Sustavno praćenje obilazaka poslovnica za regionalne/područne menadžere
 • Marketinške pogodnosti.
 • Povratne informacije iz 
 • Kvalitetno planiranje i provođenje procesa inventura i primopredaja poslovnica
 • Planiranje radnog vremena poslovnica i radnih nedjelja.
 • Tehnička podrška na jednom mjestu (od podnošenja zahtjeva do zaključivanja uključujući i vanjske izvođače)
 • Organizirane i praćenje zauzetosti baze vozila i resursa
 • Potpuni pregled nad projektima
 • Svi ključni izvještaji na jednom mjestu, jednostavno prilagodljivi potrebama korisnika.

Kvalitetno izvještavanje

Svi potrebni izvještaji su pohranjeni na jednom mjestu, što omogućava lak pristup i pregled. Menadžeri mogu vlastitim potrebama prilagoditi/filtrirati izvještaje te tako dobiti sve ključne metrike potrebne za donošenje pravih odluka.

Implementacija Intrix sutava za upravljanje poslovnicama i izdvojenim objektima donijela je širok spektar benefita koji su značajno unaprijedili poslovanje poduzeća Optika Anda. Osim poboljšanja upravljanja poslovnicama i objektima sustav im je omogućio i trensparentnu komunikaciju, kvalitetnije planiranje inventura, efikasnije praćenje radnog vremena, bolje upravljanje resursima, brže rješavanje tehničkih problema, te sveobuhvatan pregled nad projektima – na jednom mjestu.

Kvalitetno izvještavanje i prikupljanje povratnih informacija dodatno su doprinijeli boljem donošenju odluka i optimizaciji poslovnih procesa. Ovi benefiti zajedno su rezultirali povećanjem efikasnosti, boljom kontrolom i većim zadovoljstvom menadžmenta ali i zaposlenika, koji po prvi puta nisu imali niti jedan prigovor na novoimplementirani sustav. Optika Anda u budućnosti ima planove dodatnih nadogradnji na Intrix sustavu te implementaciju Intrixa za upravljanje kadrovima.

Pridružite se uspješnim poduzećima koji koriste Intrix za unapređenje svog poslovanja

Isprobajte Intrix CRM besplatno, na 30 dana!

Pridružite se uspješnim poduzećima koji koriste Intrix za unapređenje svog poslovanja
Isprobajte Intrix CRM besplatno, na 30 dana!