Unconditional d.o.o - ostvarivanje kvalitetnih poslovnih odnosa uz Intrix CRM

360 stupanjski pregled nad svojim resursim i posjetama te bolja preglednost i učinkovitost u svojim svakodnevnim poslovnim procesima uz Intrix CRM

PREDSTAVLJANJE KLIJENTA

INDUSTRIJA

B2B i B2C specijalizirani distributer hrane, opreme i lijekova za kućne ljubimce

ZAPOSLENIH

preko 370

OSNOVANA

1974.

INTRIX EFEKT

Znatno brža interna komunikacija

Case-study-thumbnail-sledljivost

Implementiran proces objava i slanja internih procedura

thumbnail automatizacija

Detaljno planiranje i izvedba posjeta vlastitih maloprodajnih objekata i ključnih klijenata

Poveznica između potreba potrošača i benefita proizvoda koje nude svjetski dobavljači

UNCONDITIONAL d.o.o. najveći je specijalizirani distributer hrane, opreme i lijekova za životinje u regiji. Cilj im je omogućiti što većem broju ljudi da pruži najbolju moguću skrb ljubimcima odnosno životinjama. To postižu pažljivim odabirom ponude proizvoda, stalnom edukacijom ljudi kako bi mogli pružiti najkorisnije savjete te prilagođenim uslugama za svoje klijente. U srži njihove poslovne filozofije su odnosi. Njihovi dugoročni odnosi prema kolegama i kupcima. Zbog toga nastoje donositi odluke koje imaju pozitivan utjecaj na “duže staze”. Tu filozofiju žive svakog dana, u svim poslovnim aktivnostima.

Uz vrijedan rad i trud Unconditional d.o.o. je iz tvrtke od 4 zaposlenika stasala u zajednicu koja broji preko 370 kolega, u tri države. Rezultati koje su već ostvarili i ciljevi koje tek namjeravaju postići su ih potaknuli da cijelu priču svojeg poslovanja podignu na viši nivo. U realizaciji svog cilja odabrali su Intrix CRM za svog partnera.

Digitalizacija poslovanja za bolje praćenje resursa i posjeta

Tvrtka Unconditional je već imala implementiran računovodstveni servis i poslovne procese koje je, s obzirom na rast obujma posla i broja klijenata, bilo sve teže kvalitetno popratiti. Cilj im je bio ostvariti 360 stupanjski pregled nad svojim resursim i posjetama te tako postići bolju preglednost i učinkovitost u svojim svakodnevnim poslovnim procesima.

Želite prodavati brže i učinkovitije? Intrix CRM dostupan je 30 dana besplatno!
Želite prodavati brže i učinkovitije? Intrix CRM dostupan je 30 dana besplatno!
Isprobajte danas i otkrijte kako unaprijediti svoje poslovanje.

Posjete

S obzirom da tvrtka Unconditional ima velik broj maloprodajnih objekata, cilj je bio okupiti sve potrebne informacije na jednom mjestu. Uz Intrix CRM mogu detaljno planirati i provesti posjete vlastitih specijaliziranih maloprodaja, omogućene su im check liste za opis i ocjenjivanje posjeta (po područjima), te naravno dobiju feedback o provedenim posjetama. Feedback o posjetu dobija store manager od regionalnog managera i obratno (komunikacija je dvosmjerna). Informacije o posjeti, kao što su datum, vrijeme, trajanje i svrha, bilježe se uz odgovarajući zapis objekta. Omogućeno je i dodavanje dokumenata i fotografija vezano za pojedini posjet. Sam proces posjete i procjene je tako centraliziran i krajnje transparentan.
 
Kao još jedan vrlo bitan segment svojeg poslovanja, tvrka Unconditional provodi i posjete prodajnim predstavnicima koje također bilježe unutar Intrix CRM sustava. Na ovaj način održavaju kvalitetan poslovni odnos sa svojim klijentima te prate razvoj tržišta. 
 
 

Upitnici za vlastite maloprodajne objekte

Kako bi prikupili povratne informacije o iskustvu kupaca i djelatnika u vlastitim maloprodajnim objektima, tvrtka Unconditional koristi Intrix CRM sustav za slanje upitnika. Nakon što je obavljena posjeta u nekom od objekata, djelatnici dobivaju upitnik putem sustava. Upitnik sadrži razna pitanja vezano za posjet. Odgovori se zatim prikupljaju i analiziraju kako bi se identificirala područja za poboljšanje i pružila povratna informacija djelatnicima i voditeljima objekata.

 

Slanje in-app obavijesti djelatnicima i voditeljima

Kako bi poboljšali internu komunikaciju i informiranost djelatnika i voditelja, Intrix CRM sustav tvrtke Unconditional omogućuje slanje in-app obavijesti. Djelatnici i voditelji mogu primati obavijesti putem aplikacije na svojim mobilnim uređajima ili računalima. Obavijesti mogu sadržavati informacije o novim procedurama ili uputama, aktualnim akcijama, popustima ili zadacima. Tom dokumentu imaju pristup svi korisnici. Dodijeljuju se i zadaci kao “follow up” aktivnost, kako bi bili sigurni da je nova procedura ili uputa pročitana i usvojena. Ovime se osigurava znatno brža interna komunikacija (između vlastitih maloprodajnih objekata ali ujedno i prodajnih predstavnika/klijenata u B2B segmentu) i omogućuje promptno reagiranje na važne informacije.

 

Segmentacija

Jedan od glavnih ciljeva tvrtke Unconditional bio je bolje razumijevanje svojih kupaca i klijenata te ciljanih tržišnih segmenata. Implementiranjem Intrix CRM sustava omogućili su segmentaciju svoje baze podataka koristeći različite kriterije poput demografskih podataka, povijesti kupovine, preferencija i potreba. Kod B2C tipa poslovanja ključne su bile specifične informacije o poslovnicama, zaposlenicima i asortimanu. U slučaju B2B tipa poslovanja glavni kriterij su bile ključne informacije o načinu na koji U1974 može biti potpora u radu samo B2B kupca prema krajnjim kupcima. Na taj način moguće je ciljati određene skupine kupaca i klijenata s prilagođenim marketinškim aktivnostima i ponudama.

 

Specifične razine prava i hijerarhija

Tvrtka Unconditional ima složenu strukturu organizacije s različitim razinama prava i hijerarhijom. Intrix CRM sustav je bio konfiguriran na način da podržava te specifične zahtjeve. Korisnicima su dodijeljene različite razine pristupa i mogućnosti unutar sustava ovisno o njihovoj ulozi i odgovornostima. Na taj način su osigurali pravilnu autorizaciju i ograničenje pristupa osjetljivim informacijama.

 

Integracija sa drugim sustavima

Intrix CRM sustav je integriran s postojećim računovodstvenim sustavom kako bi se omogućila razmjena podataka i smanjila dupliciranost unosa. Podaci o drugim poduzećima, kontaktima, proizvodima, prometu i dugovanjima su bile uvezene jednosmjernom integracijom sa već postojećim sustavom.

Dodavanje dokumenata o proizvodima i uslugama

Intrix CRM sustav je omogućio tvrtki Unconditional da pridruži dokumente o proizvodima i uslugama izravno uz odgovarajuće prodajne prilike ili kontakte. To je osiguralo da prodajni tim ima pristup ažuriranim informacijama i marketinškim materijalima, što je olakšalo njihovu komunikaciju s kupcima i pružanje pravovremenih informacija.

 

Izvještavanje

Intrix CRM sustav tvrtke Unconditional pruža mogućnost generiranja različitih izvještaja koji pružaju uvid u prodajne performanse, učinkovitost marketinga i zadovoljstvo kupaca. Izvještaji su prilagođeni prema potrebama korisnika i sadrže informacije o aktivnostima, posjetama, ocjenama poslovnica i djelatnika i sl. Za bolji pregled svi ključni izvještaji se mogu prikazati na jednoj nadzornoj ploči. Ovi izvještaji pomažu donositeljima odluka da analiziraju rezultate i identificiraju područja za poboljšanje u prodaji i upravljanju odnosima s djelatnicima i klijentima.

Implementacija ovih dodatnih funkcionalnosti u CRM sustav tvrtke Unconditional omogućila je bolje praćenje posjeta maloprodajnim objektima, poboljšala internu komunikaciju putem in-app obavijesti i omogućila prikupljanje povratnih informacija od managera i djelatnika putem upitnika. To je rezultiralo većom učinkovitošću rada objekata, većim stupnjem zadovoljstva kod kupaca i djelatnika te mogućnošću identifikacije područja za unaprjeđenje.

Prije uvođenja Intrixa

 • svaki komercijalist je proces prodaje organizirao drugačije, što je dovelo do nepouzdanog protoka podataka o prodaji
 • prodajne prilike su zaprimali iz više različitih kanala i ručno ih provjeravali
 • odsutnost zaposlenika i korištenje godišnjeg odmora su bili dogovarani usmeno bez kolektivnog pregleda nad odsutnostima
 • dokumenti o klijentima i njihovim narudžbama su bili spremljeni na više računala, bez mogućnosti dijeljenja
 • ponude, narudžbe i ostali dokumenti su se pripremali ručno i po potrebi
 • nije bilo pregleda nad vozilima, korištenje službenih vozila nije bilo optimizirano
 • servis opreme i održavanja su organizirali ad-hoc i nije bilo pregleda nad izvođenjem pojedinačnih servisa

Nakon uvođenja Intrixa

 • cijelo poduzeće organizira svoj rad uz pomoć Intrixa – poslovni procesi su ujednačeni, dosljedni i dostupni na pregled svakom članu tima
 • uz klasične upite, Intrix omogućava automatsko zaprimanje web narudžbi s web stranica i putem e-maila
 • sve odsutnosti i godišnji odmori se upisuju u Intrix, godišnji odmori se planiraju unaprijed
 • podaci o klijentima su povezani u jedinstvenu bazu koja omogućuje pristup svim ključnim podacima bilo gdje i bilo kada
 • ponude, narudžbe, izvještaji, otpremnice i primke se automatski pripremaju na temelju unesenih podataka
 • 100% pregled korištenja službenih vozila i mogućnost boljeg planiranja transporta
 • servisi voznog parka i radne opreme su sistematizirani, održavanja su redovno planirana unaprijed

Prije uvođenja Intrixa

 • Slaba interna komunikacije
 • Nedostatan sustav za praćenje posjeta klijentima
 • Nedostatan proces provođenja internih anketa i međusobne procjene djelatnika i poslovnica
 • Dupliranje zapisa i dokumenata

Nakon uvođenja Intrixa

 • Detaljan pregled aktivnosti i posjeta
 • Integracija sa sustavom Pantheon
 • Transparentan proces posjete vlastitim objektima i procjene posjete
 • Brža komunikacija
 • Kvalitetnije informiranje djelatnika (in app obavijesti)
 • Lakše praćenje odrađenih posjeta klijentima
Edvard Varda

Edvard Varda, Unconditional Chief Vision Keeper

“Najveći rizik kod uvođenja novih sustava je uspješnost otkrivanja stvarih potreba klijenta i uspješnost implementacije. Zahvaljujući stručnosti i znatiželji kontakt osoba unutar Intrix-a, ali i našoj posvećenosti projektu, ovo je jedna od rijetkih prilika kad je projekt uspješno, na vrijeme, unutar dogovorenog budgeta i implementiran. Za divno čudo! “

Edvard Varda, Unconditional Chief Vision Keeper

Implementacijom Intrix CRM sustava tvrtka Unconditional je poboljšala učinkovitost prodaje, olakšana je komunikacija s djelatnicima i suradnicima, poboljšano je praćenje prodajnih prilika i aktivnosti, a donositelji odluka su dobili relevantne izvještaje za analizu i planiranje poslovnih strategija.

Pridružite se uspješnim poduzećima diljem svijeta
koja jednostavno i transparentno upravljaju svojim procesima s Intrixom.

Isprobajte Intrix CRM besplatno već danas!

Pridružite se uspješnim poduzećima diljem svijeta
koje upravljaju svojim procesima s Intrixom, jednostavno i transparentno.

Isprobajte Intrix CRM besplatno već danas!