Povezivanje s programom za masovno slanje e-mailova

Masovno slanje e-maila neophodan je pristup, pomoću kojeg jednostavno i prikladno nagovarate svoje postojeće i potencijalne klijente. S malo truda i kreativnosti možete primateljima ponuditi sadržaje koje će rado čitati, a redovnim nagovaranjem gradite povjerenje u vas, vaše proizvode i usluge.

Na žalost, i tako dobar marketinški pristup može biti neiskorišten, ako vaša prodajna ekipa nije dovoljno informirana s čitanjima i otvaranjima sadržaja – pošte prema vašim klijentima. Pomoću integracije aplikacije Intrix CRM i vašega programa za masovno slanje e-maila prodajnoj ekipi možete omogućiti ključne informacije: ŠTO, KADA i KAKO poslani sadržaj čitaju vaši klijenti.

Intrix CRM je moguće integrirati s brojnim programima za masovnu poštu; tako lokalnim kao stranim programima. Najčešće su povezani Mailchimp, CampaignMonitor program. Ako već koristite koji drugi program postoji velika vjerojatnost, da se Intrix i s njim može povezati.

Povezivanje je najčešće dvosmjerno, što znači, da segmentiran popis (nabor) klijenata prvo automatizmom prenosite iz Intrix u program za masovno slanje e-maila. U obratnom smjeru, nakon poslanih kampanja putuju rezultati i zanimljivi rezultata – detalji o pogledima, otvaranju sadržaja, klikanja i sl.).

Za sve nabrojane programe i povezivanje je sadržaj jako sličan, zato u nastavku opisujemo opći primjer uporabe.

Priprema segmenta (Intrix kampanje)

Osnovno pri slanju masovne pošte predstavljaju vaši popisi uzvanika (kontakata). Intrix s svim mogućnostima filtriranja predstavlja neophodan alat za detaljnu i transparentnu pripremu i održavanje vaših klijenata. Najosnovnija i najčešća segmentacije je npr. podjela na postojeće i potencijalne klijente. Često nakon te segmentacije granamo i po dodatnih uvjetima, npr. po grupi proizvoda ili usluga, tržištu, regiji, datumu zadnjeg radnog naloga ili servisa i sl.

Slanje kampanje

Nakon što je popis nekog popisa vaših klijenata definiran se prenese u program za masovno slanje pošte (npr. Mailchimp). Oblikovanje i slanje sadržaja potrebno je napraviti u programu za masovno slanje e-maila i ne u samom Intrix CRM-u. Ako ste to već navikli raditi pred samim uvođenjem ove poveznice, za vas ovaj korak ostaje nepromijenjen.

Praćenje rezultata u Intrixu

Kada je kampanja napravljena i svi vaši čitatelji (uzvanici) su primili e-mail sadržaj, nastupi dodana vrijednost integracije – direktno na strani prodajnih aktivnosti. Podaci o uspješnosti poslane kampanje, koje ste do sada mogli vidjeti samo u programu za masovno slanje pošte je sada vidno i u Intrix CRM programu. Svaka e-mail adresa je povezana s klijentima u vašem Intrixu, u kojem su već pohranjenu postojeći podaci o klijentu, a vidne su i informacije o klikanju i otvaranju.

Rezultati na razini kampanje

Na slici ispod je vidan prikaz rezultata na razini cijele kampanje, koja je bila otposlana u programu za masovno slanje e-mailova. Razvidno je, koliko puta je bio e-mail otvoren i koje web poveznice u sadržaju su bile čitateljima najviše zanimljive. Vidjeti je moguće, koji su čitatelji bili natprosječno angažirani, jesu li e-mail više puta otvarali ili klikali na više različitih url poveznica. Klik na pojedinačno ime u rezultatima vas direktno usmjeri na karticu osobe, gdje su vam vidne detaljne informacije.
Rezultat na razini kartice klijenta (kontaktne osobe)
Intrix omogućava do minute točne informacije o ponašanju vašeg klijenta u vezi čitanja vaših klijenata.

Ovim informacijama možete odgovoriti na pitanja, kao što su:

  • Kada je g. Marko otvorio vaš(e) zadnji poslan(e) sadržaj(e)?
  • Je li neki sadržaj otvoren samo jedan put ili možda više puta – nakon primanja?
  • Je li možda u istoj minuti kliknuo na sve poveznice u e-mailu, ili daljnjim aktivnostima koje je napravio – što daje informaciju da li su sadržaji ili skrbno pročitani ili možda samo površno pogledani?

Odgovori na gore nabrojana pitanja vam daje informacije o tome, je li i kada se klijenti nalaze u tzv. »fazi kupovine«, što pomogne pri prepoznavanju i realiziranju prodajnih prilika. Jednostavan poziv u vašu poslovnu jedinicu u pravom trenutku će možda biti ono potrebno, da se »zainteresiranog čitatelja« pretvori u zadovoljnog klijenta.

Opisane informacije nisu zanimljive samo direktno nakon izvedene kampanje. One su podrška prodavačima i u kasnijim prodajnim aktivnostima. Ovako naoružan prodavač će prilikom razgovara sa klijentom, s većom vjerojatnošću pregovoriti klijenta u kupovinu produkta; znati će što ga zanima i lakše će voditi razgovor o ponudi, o kojoj je možda u prethodnom mjesecu već čitao u vašoj e-mail kampanji.

Može se jednostavno odlučiti, da li kontakta (klijenta) informirati s trenutnom ponudom, koju još ni ne poznaje, obzirom da je iz Intrixa razvidno, da e-mail poruka kontaktirano nije ni otvorena.

|
Rate this post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.