Povezivanje s programom za masovno slanje e-mailova

Masovno slanje e-maila neophodan je pristup, pomoću kojeg možete jednostavno, uz malo truda i kreativnosti primateljima ponuditi sadržaje koje će rado čitati, a redovnim informiranjem gradite povjerenje u vas, vaše proizvode i usluge.

Na žalost, i tako dobar marketinški pristup može ostati neiskorišten, ako vaša prodajna ekipa nije dovoljno informirana o čitanjima i otvaranjima sadržaja – pošte prema vašim klijentima. Pomoću integracije aplikacije Intrix CRM i vašega programa za masovno slanje e-maila prodajnoj ekipi možete osigruati ključne informacijeo vašem mailingu: ŠTO, KADA i KAKO čitaju vaši klijenti.

Intrix CRM je moguće integrirati s brojnim programima za masovnu poštu; kako lokalnim tako i stranim programima. Najčešće se povezuju sa Mailchimp ili CampaignMonitor programom. Ako već koristite koji drugi program postoji velika vjerojatnost, da se Intrix i s njim može povezati.

Povezivanje je najčešće dvosmjerno, što znači, da segmentiran popis klijenata prvo automatizmom prenosite iz Intrix u program za masovno slanje e-maila. Nakon poslanih kampanja rezultati putuju u suprotnom smjeru – detalji o pregledima, otvaranju sadržaja, klikanja i sl.

Za sve nabrojane programe i povezivanja je sadržaj jako sličan, zato u nastavku opisujemo opći primjer uporabe.

Priprema segmenta (Intrix kampanje)

Osnova pri slanju masovne pošte su vaši popisi kontakata. Intrix sa svim mogućnostima filtriranja predstavlja idealan alat za detaljnu i transparentnu pripremu i segmentaciju vaših klijenata. Najosnovnija i najčešća segmentacije je npr. podjela na postojeće i potencijalne klijente. Često nakon te segmentacije filtriramo i po dodatnih uvjetima, npr. po grupi proizvoda ili usluga, tržištu, regiji, datumu zadnjeg radnog naloga ili servisa i sl.

Slanje kampanje

Nakon što je popis vaših klijenata definiran prenosi se u program za masovno slanje pošte (npr. Mailchimp). Oblikovanje i slanje sadržaja potrebno je napraviti u programu za masovno slanje e-maila a ne u samom Intrix CRM-u. Ako ste to već navikli raditi pred samim uvođenjem ove poveznice, za vas ovaj korak ostaje nepromijenjen.

Praćenje rezultata u Intrixu

Kada je kampanja napravljena i svi vaši čitatelji (uzvanici) su primili e-mail sadržaj, nastupi dodana vrijednost integracije – direktno na strani prodajnih aktivnosti. Podaci o uspješnosti poslane kampanje, koje ste do sada mogli vidjeti samo u programu za masovno slanje pošte je sada vidno i u Intrix CRM programu. Svaka e-mail adresa je povezana s klijentima u vašem Intrixu, u kojem su već pohranjenu postojeći podaci o klijentu, a vidne su i informacije o klikanju i otvaranju.

Rezultati na razini kampanje

Na slici ispod je prikaz rezultata na razini cijele kampanje, koja je bila otposlana u programu za masovno slanje e-mailova. Ovdje imamo pregled koliko puta je e-mail bio otvoren i koje web poveznice u sadržaju su bile čitateljima najzanimljivije. Moguće je vidjeti koji su čitatelji bili natprosječno angažirani, jesu li e-mail više puta otvarali ili klikali na više različitih poveznica. Klik na pojedinačno ime u rezultatima će vas preusmjeriti na karticu osobe, gdje se pruža detaljni pregled informacija vezano za tog klijenta i njegovu aktivnost u samoj kampanji.
Rezultat na razini kartice klijenta (kontaktne osobe)
Intrix pruža u minutu točne informacije o ponašanju vašeg klijenta u vezi čitanja vaših mailinga.

Ovi podatci vam mogu pomoći da odgovorite na pitanja, kao što su:

  • Kada je g. Marko otvorio vaš(e) zadnji poslan(e) sadržaj(e)?
  • Je li neki sadržaj otvoren samo jedan put ili možda više puta – nakon primanja?
  • Je li možda u istoj minuti kliknuo na sve poveznice u e-mailu, ili daljnjim aktivnostima koje je napravio – što daje informaciju jesu li sadržaji detaljno pročitani ili možda samo površno pregledani?

Odgovori na gore nabrojana pitanja vam daju informacije o tome kada se klijenti nalaze u tzv. »fazi kupovine«, što pomaže pri prepoznavanju i realiziranju prodajnih prilika. Jednostavan poziv u pravom trenutku će možda biti ono potrebno da se “zainteresiranog čitatelja” pretvori u zadovoljnog klijenta.

Sve ove navedene informacije nisu zanimljive samo odmah nakon izvedene kampanje. One su podrška prodavačima i u kasnijim prodajnim aktivnostima. Ovako naoružan prodavač će prilikom razgovara sa klijentom, s većom vjerojatnošću uvjeriti klijenta u prednosti kupovin produkta; znati će što ga zanima i lakše će voditi razgovor o ponudi, o kojoj je možda u prethodnom mjesecu već čitao u vašoj e-mail kampanji.

Jednom kada smo dobro informirani o potencijalnom kupcu jednostavno je razlučiti treba li ga informirati o trenutnoj ponudi, (sa kojom još nije upoznat), s obzirom da je iz Intrixa vidljivo kako odaslana e-mail poruka nije ni otvorena, ili je otvorena više puta i detaljno pregledana od strane primatelja.

|
Rate this post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.