Desni klik na poduzeću – kreiranje nove poslovne aktivnosti

Ovo je najbrži i najjednostavniji pristup kada želiteza neko poduzeće kreirati novu poslovnu aktivnosti.

Desnim klikom miša na odabrano poduzeće otvara se popis poslovnih aktivnosti kada želite u Intrixu napraviti slijedeću aktivnost. Pogledajte primjer:

desni_klik_za_nove_aktivnosti_2

U suprotnom neku novu poslovnu aktivnost za poduzeće (npr. dodavanje novog Zadatka) dodate klikom na “Dodaj”, što znači da upoređujući gore naveden brži pristup i ovaj sa “Dodaj” trebate napraviti više koraka. Nakon dodavanja bi bilo potrebno odabrati i poduzeće za koje kreirate novu poslovnu aktivnost. Faktički 3 koraka za istu stvar.

Ovo je ilustracija kada morate napraviti više koraka za dodavanje neke aktivnosti (npr. Zadatka) za neko poduzeće. U tom slučaju potrebno je prvo kliknuti “Dodaj”. Sljedeći korak je odabir poduzeća za kojeg kreirate Zadatak, itd.

dodaj_zadatak

|
Rate this post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.