Novo izvješće – prodajni lijevak

Prodajni lijevak je vizualni prikaz ključnih prodajnih koraka (statusa) koje morate napraviti za prodaju vaših produkata ili usluga. Predstavlja jasan pregled svih statusa prilika, s kojima raspolaže prodajna ekipa. Pročitajte više informacija.

Iz prodajnog lijevka možete jednostavno vidjeti koliko prilika imate u određenoj fazi prodaje. U želji po što boljim rezultatima je taj podataka jako važan i daje nam informaciju za daljnje korake – povećavamo bazen potrencijalnih klijenata, fokusiramo se na određen korak ili poduzeće i sl. Znatno nam može pomoći u planiranju i raspoređivanju prodajnih resursa.

U aplikaciji Intrix CRM su u prodajnom lijevku unaprijed definirani sljedeći statusi. (p.s. te možete po vašim željama promijeniti):

  • Kvalificirana prilika – inicijalna prilika i iskazuje interes vašeg poduzeća.
  • Poslana ponuda – potencijalnom klijentu sve vašu ponudu već poslali ili je npr. prezentirali.
  • U pregovorima – s klijentom pregovarate i dogovarate o financijskim detaljima.
  • Uspješno zaključena – prilika ili upit je uspješno zaključena.

Važno je naglasiti: ako je vaš prodajni proces detaljnije razrađen, se statusi prilika jednostavno dodaju i prilagode; time isto tako i grafički prikaz prodajnog lijevka.

U Intrixu možete prespajati među dva tipa prodajnog lijevka: standardnim i s konverzijom. Razlika među njima je samo u načinu brojanja pojedinačnih statusa.

1. Standardni tip prodajnog lijevka

Izražava stanje svih otvorenih prilika. Iz slike ispod razvidno je, da je još otvorenih 10 prilika, 11 njih je već zaključenih.

prodajni_lijevak_stand_showcase

2. Prodajni lijevak s konverzijom

Izražava zbir pojedinih statusa, kroz koje su prošle prodajne prilike. Iz slike ispod je razvidno, da je kroz prodajni lijevak prošlo 21 prilika, uspješnih je bilo 11, št označi da je otvorenih preostatak – 10 njih (jednako, kao u gornjem grafu!).

prodajni_lijevak_s_konv_showcase

Za pojašnjenje razlike između dva tipa prodajnog lijevka pogledajte sljedeću tabelu, iz koje je lijepo razvidno što predstavlja koji tip prodajnog lijevka.

tabela-prodajni-lijevak

Pomoću prodajnog lijevka si možete nazorno prikazivati stanje prodaje, možete planirati, nadzirati i slijediti vašim prodajnim ciljevima. Ako je u nekoj fazi prodajnih prilika malo to ćete brzo upratiti i s marketinško prodajnim aktivnostima stvoriti nove prilike. Ako npr. imate prilike, no one su predugo u među fazama (poslana ponuda i pregovori) se možete osredotočiti na smanjenje prodajnog cikla, rasteretiti ili okrijepiti prodajnu ekipu ili drugo.

|
Rate this post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.