Pitanja i odgovori

Saznaj više

Parser mail

Važna e-mail komunikacija može se automatski proslijediti u Intrix, bez ručnog unosa. Prilozi će također biti priloženi sadržaju proslijeđene e-maila. Riječ je o takozvanoj Intrix parser adresi koja se definira za svaku aplikaciju i potom koristi prilikom prijenosa e-mailova.

Saznaj više

Vrste pogleda unutar kalendara

Intrixov kalendar sadrži funkcionalnosti koje dodatno pojednostavljuju pregled i organizaciju vaših dnevnih zadataka. U nastavku pogledajte na koji način možete koristiti ove funkcionalnosti u svakodnevnom radu.